Islamitische universiteit onder verscherpt toezicht

De Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) staat onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie. Ook doet de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO onderzoek naar de kwaliteit van opleidingen van de universiteit. Dat schrijft minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) aan de Tweede Kamer.

In het onderzoek wordt gekeken naar de manier waarop de universiteit haar visie op „burgerschap en sociale integratie” een plek geeft in het onderwijs. Als het onderzoek aanleiding geeft tot ingrijpen, zal Bussemaker „niet aarzelen dat te doen”.

Vorig jaar ontstond ophef over rector Ahmet Akgündüz die anti-westerse en ondemocratische opvattingen had geuit. Hij noemde de demonstraties van de zomer van 2014 tegen de Turkse regering het werk van „goddelozen” en „mensen met een westerse levensstijl”. Hij beloofde beterschap, maar volgens Bussemaker ging hij opnieuw in de fout door zich op Facebook negatief uit te laten over Turks-Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement.

Bussemaker zegt dat haar vertrouwen in het IUR-bestuur is beschaamd. Juridisch kan ze weinig doen, omdat het een niet door de overheid bekostigde instelling betreft. Wel is de inspectie gevraagd de IUR zeker twee keer te bezoeken. Een toekomstig wetsvoorstel moet ook ‘niet-bekostigde’ instellingen kunnen aanpakken als deze de basiswaarden van de democratische rechtsstaat ondermijnen.