24 uur met...

De laatste gast die zich dit seizoen 24 uur met Theo Maassen laat opsluiten is de gewezen strafpleiter Bram Moszkowicz. Sinds Bram Moszkowicz in 2013 voor het leven uit het ambt van advocaat werd gezet, zoekt hij naar een nieuwe invulling van zijn bestaan. Onlangs verscheen zijn debuut als fictieschrijver met als titel Maffiamaat. Nog in 2013 volgden er nog twee berispingen en werd gesproken over belastingschulden. Maassen bespreekt deze zaken met Moszkowicz.