De burgemeester is weggepest

In Laarbeek maakt de wethouder de burgemeester uit voor ‘intrigant’. De laatste moet nu weg.

Veel belangstelling gisteren, tijdens de raadsvergadering over het politieke lot van burgemeester Ubachs van het Brabantse Laarbeek.
Veel belangstelling gisteren, tijdens de raadsvergadering over het politieke lot van burgemeester Ubachs van het Brabantse Laarbeek. Foto Merlin Daleman

Aan het burgemeesterschap van Hans Ubachs in het Oost-Brabantse Laarbeek is een einde gekomen. De gemeenteraad zag zich gisteravond gedwongen hem voor te dragen voor ontslag. „Een persoonlijk drama”, zeggen de raadsleden.

Na het aantreden van Ubachs, vier jaar geleden, is de sfeer binnen het college gaandeweg verslechterd. Sterker: er was sprake van wantrouwen, intimidatie en „vilein” gedrag, zo bleek vorige week uit een rapport. Over dit even fascinerende als onthutsende rapport van drie wijze mannen is de gemeenteraad zich kapot geschrokken. Er was wel bekend dat het niet boterde tussen twee wethouders van de machtige Partij Nieuw Laarbeek en de burgemeester. Maar dat er zó werd gepest, wisten de meeste raadsleden niet. Een „zwarte bladzijde in onze geschiedenis”, zeggen ze.

Het onderzoek werd verricht nadat de D66-burgemeester in september vorig jaar een motie van wantrouwen aan de broek had gekregen van zijn gemeenteraad omdat hij twee keer had gejokt, en hij in reactie daarop, enkele weken later tijdens een geruchtmakende speech, zijn „krampachtig gedrag” verklaarde uit het feit dat hij had moeten werken in een „onveilige en intimiderende werkomgeving”. De onderzoekers geven hem deels gelijk. „Dat Ubachs de situatie persoonlijk als onveilig en intimiderend is gaan ervaren, achten wij in het licht van deze omstandigheden heel navolgbaar.”

Laarbeek was het eerste burgemeesterschap van Ubachs, voormalig wethouder uit Limburg. Hij had zich voorgenomen in Laarbeek, waar geruchten gingen over cliëntelisme, de boel eens flink op te schudden. Integriteit stond bij hem hoog in het vaandel. Twee maanden na zijn aantreden stemde hij in het college als enige vóór een ambtelijk voorstel om de bestemming van een stuk grond van familie van wethouder Theodoor Biemans te wijzigen van bouwgrond in agrarische grond. Dat viel niet in goede aarde. Evenmin populair maakt hij zich door een jaar later een antecentenonderzoek te laten verrichten naar diezelfde wethouder Biemans omdat die een café zou hebben gekocht waarvoor een vergunning is aangevraagd. De koper blijkt een broer van de wethouder te zijn. De verhoudingen verslechteren verder als Ubachs na een tip van justitie voor de vergunning een BIBOB-onderzoek laat instellen vanwege mogelijke strafbare feiten en wethouder Biemans een ambtenaar vraagt waar dat goed voor is.

Deze kwesties waren de aanleiding, volgens velen, om de burgemeester terug te pakken. Bijvoorbeeld toen bleek dat Ubachs ten onrechte dubbele woonlasten had gedeclareerd. Er verschijnt een artikel op de website van een radiostation over „Hans Graai” dat alleen kan zijn geschreven na inzage in vertrouwelijke dossiers. Later staan in de regionale krant stukken uit een persoonlijke brief aan het college van een andere wethouder, Hans Vereijken, waarin deze de burgemeester kapittelt over diens declaraties. Wie lekt dit alles?

De positie van Ubachs wordt er niet sterker op als eind 2013 blijkt dat hij twee keer heeft gejokt. „Heel onverstandig”, aldus het rapport van vorige week. Aanvankelijk ontkent Ubachs thuis te zijn geweest toen een gemeentewerker een hovenier had geholpen met het verwijderen van een knotwilg uit zijn tuin. Iets wat had geleid tot een WOB-verzoek onder valse naam aan de gemeente. Later geeft hij toe toch thuis te zijn geweest en met de tuinwerkers koffie te hebben gedronken. In diezelfde periode betreuren de wethouders dat Ubachs een overleg moet missen omdat hij voor Sinterklaas wil spelen in zijn voormalige woonplaats Merkelbeek in Limburg. Ubachs beweert dat hij niet voor Sinterklaas speelt maar met zijn vrouw een dringende afspraak heeft bij een UWV-arts. Later blijkt er geen afspraak te zijn geweest.

Na deze leugens hebben de wethouders het met Ubachs gehad. Hoe onsympathiek de heren elkaar vinden, blijkt als de burgemeester tijdens een overleg over zijn positie onwel wordt, met de ambulance wordt afgevoerd maar wethouder Biemans meteen al in de gaten zegt te hebben dat hij simuleert. „Gewoon theater”, zegt hij volgens aanwezigen. Helemáál geïntimideerd voelt de burgemeester zich als zijn financieel adviseur hem per brief verzoekt „zo spoedig mogelijk” zijn verzekeringen en hypotheek over te hevelen naar een andere tussenpersoon, omdat aan de huidige relatie „verkeerde en wellicht vervelende conclusies” verbonden worden.

Wethouder Theodoor Biemans is inmiddels weer gewoon raadslid en, zoals altijd, boomkweker. Wat voor persoon is de burgemeester nu eigenlijk? Hij denkt lang na en zegt: „Iemand van wie je er in je leven maar een of twee tegenkomt.” Hij pakt een stripboek van Asterix en Obelix: ‘De intrigant’. Biemans: „Een intrigant is iemand die tweedracht zaait om zelf een positie te verwerven.” En verder „liegt de burgemeester altijd”. Is Biemans zelf misschien intimiderend geweest? „Nou ik ben eerlijk. Direct.”

De burgemeester zegt binnenkort met een verklaring te komen.