Brieven

Minister lijkt wel bankier

Minister Dijsselbloem schroomt terecht niet om de financiële sector de maat te nemen (NRC, 17 jan.). Het had hem wel gesierd als hij bij zichzelf was begonnen en had geconcludeerd dat een forfaitair vermogensrendement van 4 procent niet meer van deze tijd is. Dit heb ik in zijn stuk gemist. Alsof hij het schreef om zijn eigen belang te dienen. Hij lijkt wel een bankier.

Burgemeester

Woonplaats maakt niet uit

De Gemeentewet schrijft voor dat een burgemeester moet wonen in de gemeente waar hij burgemeester is, in Capelle aan den IJssel is er ophef ontstaan toen bleek dat dit daar niet het geval was. De burgemeester van Krimpen aan den IJssel woont 35 kilometer van zijn gemeente af. Wonen in onze gemeente zou haar geen betere burgemeester maken.

Moet de president-directeur van Shell dan ook vlak naast de raffinaderij gaan wonen? En zou de president-directeur van Schiphol dan in een penthouse bovenop de passagiersterminal van Schiphol moeten wonen?

Als dit wetsartikel gehandhaafd blijft, dan moet je bij sollicitatiegesprekken beter inzicht hebben of de meest gewenste burgemeester wel kans maakt om zijn of haar woning binnen een jaar te verkopen. Zo niet, dan voor de zekerheid een zwakkere burgemeester benoemen met een huurhuis?

Bert Luijendijk, raadslid Krimpen aan den IJssel

Bewaarplicht telecomdata

Zonder privacy niet veilig

Officier van justitie Ward Ferdinandusse speelt te makkelijk in op de waan van de dag (NRC, 19 jan.). Hij rechtvaardigt het bewaren van telecomgegevens onder verwijzing naar een aantal zaken, maar de tegenstelling tussen privacy en veiligheid is vals. Er is geen veiligheid als er geen privacy is. Onder omstandigheden moet de overheid gebruik kunnen maken van die data. Maar moeten deze allemaal worden bewaard? Dat was waarom het Europese Hof van Justitie de richtlijn ongeldig verklaarde. Bewaarplicht moet selectief, proportioneel en genuanceerd zijn. Er moet sprake zijn van onafhankelijk toezicht . In het voorstel voor herziening van de bewaarplicht blijft dat ondermaats. Het kort geding waarin het afschaffen wordt geëist, zal het niet halen. Maar een kritische benadering van de invulling en nut van de bewaarplicht is op zijn plaats.

Rob van den Hoven van Genderen,

Directeur Center for Law &Internet