Eigen bijdrage jeugd-ggz op losse schroeven

De eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen – pas drie weken van kracht – staat op losse schroeven. SP, CDA en GroenLinks waren al tegen, D66 en ChristenUnie sluiten zich nu aan.

De bijdrage van ouders, die kan oplopen tot 1.500 euro per jaar, geldt voor psychisch zieke kinderen (de ‘jeugd-ggz’) die worden opgenomen in een specialistische instelling. Denk aan kinderen met anorexia of angststoornissen. Het kabinet is vóór die bijdrage omdat ouders geld zouden besparen als hun kind niet thuis woont. Om die reden zijn eigen ouderbijdragen in de jeugdzorg al jaren gemeengoed. Volgens critici belemmert de bijdrage in de jeugd-ggz echter de toegang tot medische zorg. Een Kamermeerderheid, waaronder PvdA, D66 en ChristenUnie, keurde de bijdrage vorig jaar toch goed.

Katalysator voor de ommezwaai is het PvdA-congres van vorig weekeinde: de achterban verwierp de bijdrage. De PvdA-fractie wil nu een „onderzoek” naar de eigen bijdrage. Dat is voor D66 en ChristenUnie weer reden alle eigen bijdragen in de jeugdzorg voorlopig op te schorten. D66-Kamerlid Magda Berndsen wil daar het kabinet op aanspreken, zegt ze. „En anders dienen D66 en CU een motie in.”

Maar zonder PvdA geen meerderheid. Vraag is wat die partij doet: voorlopig vasthouden aan de eigen bijdrage of opschorten? Ofwel, volgt de PvdA-fractie de koers van het kabinet of die van de achterban?