Werkloosheid in december hoger: 12.000 werklozen erbij

De werkloosheid is in december 2014 voor het eerst in drie maanden gestegen. Er kwamen 12.000 werklozen bij. Daarmee komt het totaal op 642.000 mensen zonder baan, ofwel 8,1 procent van de beroepsbevolking. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Over het hele jaar bekeken, vallen de cijfers gunstiger uit: eind 2014 waren er 26.000 minder werklozen dan eind 2013. De stijging in december komt door een toename van de beroepsbevolking in het najaar: meer mensen gingen de arbeidsmarkt op, maar een deel van hen vond niet direct een baan omdat het aantal banen gelijk bleef. (NRC)