Joodse gemeenten verzocht met brief druk op te voeren voor meer beveiliging

Het Centraal Joods Overleg (CJO) heeft joodse gemeenten opgeroepen de burgemeesters van hun stad een brief te sturen waarin ze aandringen op meer beveiliging. “Nu België en Frankrijk joodse doelen door het leger laten bewaken, is de vraag waarom niet in Nederland” staat in de conceptbrief, in handen van NRC.

Beveiliging bij de liberale synagoge in Den Haag.
Beveiliging bij de liberale synagoge in Den Haag. Foto ANP/ Valerie Kuypers

Het Centraal Joods Overleg (CJO) heeft joodse gemeenten opgeroepen de burgemeesters van hun stad een brief te sturen waarin ze aandringen op meer beveiliging. “Nu België en Frankrijk joodse doelen door het leger laten bewaken, is de vraag waarom niet in Nederland”, staat in de conceptbrief, in handen van NRC.

De brief is een reactie op de aanslagen in Parijs en de invallen in Verviers vorige week. In beide landen wordt inmiddels het leger ingezet om Joodse instellingen te bewaken:

“Daarbij komt dan direct de gedachte op: zijn wij in Nederland niet de zwakke plek als in de ons omringende landen wel extra wordt beveiligd. Terroristen lezen ook de krant en kijken het nieuws. Feit is ook dat de grenzen met de ons omringende landen geen barrières meer vormen en terreurdaden dus ook grensoverschrijdend uit kunnen worden gevoerd.

De huidige inzet van de overheid en BLEW, het adviesorgaan ter bescherming van de joodse gemeenschap, is in ieder geval niet voldoende, zo staat in de brief.

“De dreiging is reëel en de overheid zou alles in het werk moeten stellen om een mogelijke aanslag op een joods doel te verijdelen.”

‘Toegenomen bezorgdheid’

In een begeleidende mail aan de lokale joodse afdelingen staat dat er “uit verschillende delen van het land” een “toegenomen bezorgdheid” vernomen wordt over de risico’s op een aanslag. Daarnaast zijn er twijfels over de beveiliging door de overheid:

“De actuele situatie en de gevoelens van de leden verschillen van kehilla (gemeenschap, red.) tot kehilla, maar zijn dusdanig dat wij op korte termijn de druk willen opvoeren bij de overheid om de beveiliging te verscherpen.”

Er zijn geen concrete aanwijzingen voor een aanslag, zegt Ron van der Wieken van het CJO, het gaat om een toegenomen “dreigingsgevoel”:

“Een zekere onrust bij onze mensen.”

Hij vermoedt dat een deel van de gemeenten de brief wel, een deel niet zal sturen:

“Maar het gaat ook niet zozeer om die brief. We verzoeken hun een oproep te doen aan het bevoegde lokale bestuur.”

Vorige week namen joodse gemeenten zelf nog enkele aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Van der Laan wil geen leger

Het is onduidelijk naar hoeveel burgemeesters de brief al is gestuurd, maar volgens het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap heeft in ieder geval burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam hem al ontvangen.

Van der Laan zei vorige week nog in een uitzending van De Wereld Draait Door dat hij geen militairen in het Amsterdamse straatbeeld wil. “We moeten geen politiestaat worden”, zei hij.

In Amsterdam, de stad met de grootste joodse gemeenschap, zijn er al sinds de aanslag op het Joods Museum in Brussel in mei vorig jaar permanente politiehokjes bij joodse instellingen. Eind vorig jaar kwamen die er ook in Den Haag en Rotterdam.

Er was sprake van dat per 1 februari de beveiliging bij instellingen in Amsterdam zou worden afgeschaald, omdat de acute dreiging verdwenen zou zijn. Maar dat is vanwege de aanslagen in Parijs toch aangepast: vandaag is besloten dat de aangescherpte beveiliging in ieder geval tot de zomer blijft.

Weinig animo in Kamer

Landelijk is er vooralsnog weinig animo voor uitgebreidere beveiliging van joodse instellingen. ChristenUnie en SGP hadden een motie ingediend voor extra beveiliging van Joodse instellingen en extra geld daarvoor, maar die werd gisteren door een Kamermeerderheid afgewezen.