Aantal wilde tijgers stijgt spectaculair

Jarenlang daalde het aantal wilde tijgers in India. Volgens een recente telling blijken er vorig jaar in India 2.226 tijgers in het wild te leven, 30 procent meer dan vier jaar geleden, toen er 1.706 tijgers werden geteld. Een gebied van 380.000 vierkante meter bosgebied werd op tijgers onderzocht, met 9.700 camera’s.

Circa 70 procent van het wereldwijde totaal aan tijgers leeft in India. De Indiase minister van natuurbehoud Prakash Javadekar bood aan tijgerwelpen uit India af te staan om elders in de wereld de tijgerpopulatie te laten groeien.

Een eeuw geleden zwierven er circa 100.000 tijgers door India. Door bevolkingsgroei, ontginning van bosgebieden en de jacht werden de tijgers teruggedrongen. De maharadja van Cooch Behar in het noordoosten van India beroemde zich er circa een eeuw geleden bij voorbeeld op dat hij, naast 311 luipaarden, 207 neushoorns en 133 beren, 365 tijgers had geschoten. Toen India onafhankelijk werd in 1947, waren er nog 40.000 over.

Veel tijgers vallen ook ten prooi aan stropers. Tijgerproducten, waaraan een magische werking wordt toegeschreven, zijn in het Verre Oosten zeer gewild. Er worden hoge prijzen voor betaald.