Connexxion wint omstreden ov-concessie

Connexxion wint concessie in Noord-Holland, maar volgens concurrent Syntus heeft de provincie onjuist gehandeld.

Vervoersbedrijf Connexxion behoudt het recht om de komende tien jaar het busvervoer te verzorgen in de regio Haarlem-IJmond. Connexxion won de aanbesteding ter waarde van 350 miljoen euro door middel van loting.

Concurrent Syntus meent dat de provincie nog geen besluit over de aanbesteding had mogen nemen. Adjunct-directeur Emile Broersma: „Dit concessiebesluit achten wij onrechtmatig. Er zijn nog te veel vragen over de procedure. De provincie had het besluit moeten uitstellen en eerst nader onderzoek moeten doen.”

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloot gisteren de openbaar vervoerconcessie in de regio Haarlem-IJmond aan Connexxion te gunnen. Het gaat om het busvervoer in negen gemeenten, onder meer Haarlem, Beverwijk, Uitgeest en Zandvoort. De concessie loopt van 13 december 2015 tot 13 december 2025. Jaarlijks levert het een vervoerder 35 miljoen euro op, grofweg gelijk verdeeld uit provinciale subside en uit reizigersomzet.

Omdat Syntus op alle punten even goed scoorde als Connexxion, moest de winnaar door loting werden aangewezen. Eerder was EBS, van het Israëlische bedrijf Egged, al afgevallen.

Niet eerder voorgekomen

De gang van zaken bij de aanbesteding is opmerkelijk omdat het niet eerder is voorgekomen dat twee aanbieders op exact dezelfde score uitkomen en het lot uitsluitsel moet brengen. De offertes van de vervoerders werden door de provincie, bijgestaan door twee externe adviesbureaus, beoordeeld op drie kwantitatieve en zes kwalitatieve criteria. Bij het eerste wordt bijvoorbeeld gekeken naar het aantal beschikbare bussen, bij het tweede naar duurzaamheid. Winnaar wordt de „economische meest voordelige inschrijver”.

Door een artikel over de aanbesteding in de Volkskrant van gisteren zien de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zich genoodzaakt om de procedure nader toe te lichten. In een brief aan Provinciale Staten van vandaag schrijven ze dat twee van de drie partijen op precies dezelfde score, tot drie decimalen achter de komma, uitkwamen. Nadat twee criteria als doorslaggevend waren aangewezen, bleven de scores exact gelijk. Conform het bestek is er vervolgens geloot.

Notaris

De loting is niet het probleem, zegt Broersma van Syntus. Die was vooraf vastgelegd en heeft op correcte wijze, in aanwezigheid van beide partijen en bij een notaris plaatsgevonden. Broersma: „De vraag is vooral hoe het gelijkspel is ontstaan. Wij hebben informatie waaruit blijkt dat Syntus beter uit de offertes kwam, en dat er kennelijk op het laatste moment is gekunsteld om Connexxion op dezelfde score te krijgen. Dat is zeer zorgelijk en riekt naar niet integer handelen.”

Syntus heeft gisteren, voorafgaand aan het besluit, de provincie per brief verzocht om uitstel. Broersma: „Bij een dergelijke grote gunning moet je als gedeputeerde alle schijn van kennelijk niet integer handelen willen wegnemen voor alle betrokkenen.”

Broersma kon vanochtend nog niet zeggen of Syntus formeel bezwaar gaat maken tegen de beslissing omdat het bedrijf nog geen bericht had gehad van de provincie.

Noord-Holland legt veel nadruk op de duurzaamheid van Connexxion. Vanaf eind 2015 rijden er 16 elektrische bussen, 28 ‘schone dieselbussen’ en 56 bussen op ‘groen gas’. Uiteindelijk worden alle 78 bussen elektrisch en de CO2- emissie gereduceerd tot 0.