Brieven

Slachtoffers zonder geloof

Abdelkader Benali schrijft dat moslims in Europa niet „als burgers net als ieder ander” worden behandeld (NRC, O&D, 17 jan.). Vervolgens schrijft hij echter: „Een van de eersten die de terroristen in Parijs vermoordden was een van de onzen”, doelend op de redacteur bij Charlie Hebdo van Algerijnse afkomst. Benali vervolgt met „daarna vermoordden ze nog een moslim”. Moet ik Benali het gebrek aan logica hiervan nog uitleggen? Het zou ook voor moslims, irrelevant moeten zijn of de slachtoffers moslim waren of niet. Steeds vaker wordt er op hoge toon een plek in de samenleving opgeëist, waar men zich vervolgens van afzondert. Gelijkheid, met beperkt broederschap.

Mediation

Ureneis bewaakt kwaliteit

In het wetvoorstel over verplichte mediation van de VVD is een ‘vliegureneis’ opgenomen, mediators moeten op zijn minst 120 uur per jaar praktijk houden om erkend te worden. Dit wekt ten onrechte veel verzet. Het naar beneden afstellen van het minimum doet afbreuk aan de kwaliteit en aan het doel van de wet.

Net als voor advocaten en medici geldt voor mediators dat het niet alleen gaat om kennis, maar ook om de vaardigheid om de juiste interventies te doen op het juiste moment. Daar is ervaring en training voor nodig. De indruk bestaat dat de kritiek op deze eis vooral afkomstig is van mediators die nu nog onvoldoende ervaring hebben om te kwalificeren als geregistreerd mediator. Als de Kamer mee gaat in deze defensieve benadering, blijft de prikkel om als mediator verder te professionaliseren weg . Hetzelfde geldt in de zorg; verzekeraars vergoeden bepaalde operaties alleen nog als het ziekenhuis deze een minimumaantal keer per jaar uitvoert. Een ‘vliegureneis’ is nodig voor een kwaliteitsslag en voor de verdere groei van mediation in Nederland.

Eva Schutte, Saskia Reuling, mediators