Telefoontje in de trein? Onhandig van het Kamerlid

VVD’er René Leegte gold als een slim, zichtbaar en uitgesproken Kamerlid. Maar na een uitglijder moet hij vrezen voor zijn politieke toekomst.

Foto ANP

Telefoneren in de trein over een gevoelig dossier als de Groningse gaswinning: stom, stom, stom. Zeker als je je nogal cynisch uitlaat over het verband tussen gasboringen en aardbevingen en dingen zegt als: „Ik heb vandaag zo veel mogelijk de media ontlopen.”

Het VVD-Kamerlid René Leegte moest dit weekend zijn woordvoerderschap over ‘Groningen’ neerleggen nadat zijn telefoongesprek – met zijn woordvoerder – door een medereiziger op Twitter gezet was. Die medereiziger was lid van een actiegroep die strijdt voor het uitbannen van fossiele brandstoffen. De Groningse VVD distantieerde zich ogenblikkelijk van het Kamerlid: inwoners van de provincie voelen zich in de aardgasdiscussie al niet serieus genomen door Den Haag, en nu dít. Tijdens een gesprek met VVD-fractieleider Halbe Zijlstra, afgelopen zondag, werd „in goed overleg” besloten dat Leegte niet langer het woord kan voeren.

Binnen de VVD-fractie gold Leegte als een slim en zichtbaar Kamerlid met zware portefeuilles: energie en buitenlandse handel. Maar ook als een politicus die onhandig kan opereren. Zo belandde hij ooit op de voorpagina van De Telegraaf met het voorstel om het KNMI op te heffen omdat het instituut partijdig zou zijn in de klimaatdiscussie. Eind vorig jaar kreeg hij ruzie met de VVD-fractietop toen hij zich op eigen houtje probeerde te laten verkiezen tot voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken.

Die incidenten wekken verbazing bij VVD’ers die hem al langer kennen. Leegte draait al twee decennia mee in de partij: hij begon zijn loopbaan in de jaren negentig als persoonlijk secretaris van de legendarische oud-leider Frits Bolkestein. Hij maakte deel uit van het ‘klasje van Bolkestein’, een groepje talentvolle en gedreven jongelingen dat wekelijks bijeenkwam om te sparren met de partijleider.

„Frits zei altijd: politici vallen niet over belangrijke kwesties, maar over bananenschillen”, zegt oud-Kamerlid Ernst van Splunter, die Leegte uit die tijd kent. „Daar heeft hij ons zó vaak voor gewaarschuwd. Dat een intelligente man als René dit nu toch overkomt, heeft me hogelijk verbaasd.”

In debatten over de Groningse gaswinning toonde René Leegte zich altijd een trouwe vazal van zijn partijgenoot minister Henk Kamp (Economische Zaken). De sterke lobby van Groningse PvdA-bestuurders in het gasdossier irriteerde hem. Toen de Groningse commissaris van de koning voor het eerst een miljard euro claimde als compensatie voor aardbevingsschade, sprak Leegte van „misplaatst claimgedrag”. Toen Van den Berg dit najaar begon over een bedrag van twee miljard euro, vond hij dat „schadelijk”. Als uitgesproken persoonlijkheid heeft Leegte ook de pech deel uit te maken van een fractie die uitblinkt in behoedzaamheid. VVD-ingewijden zeggen nu dat zijn positie dermate verzwakt is dat hij moet vrezen voor zijn politieke toekomst.