Discussie over salaris ProRail-topman

President-directeur ProRail

Spoorbeheerder ProRail heeft eindelijk een nieuwe baas. Hij kent politie, zorg en spoor.

Een half uur nadat zijn benoeming tot president-directeur van ProRail gistermiddag bekend was gemaakt, ging zijn salaris al rond op Twitter. Inmiddels hebben de eerste verontwaardigde Kamerleden zich gemeld. SP, CDA en PVV willen opheldering over het „giga salaris”.

Pier Eringa (53), nu nog bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, treedt per 1 april aan als hoogste baas van spoorbeheerder ProRail. Hij gaat 207.000 euro verdienen, inclusief vergoedingen 224.960 euro.

Dat salaris ligt onder de 230.474 euro van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), maar boven de 188.000 euro (exclusief vergoedingen) van het bezoldigingsbesluit voor ProRail. Dus zag staatssecretaris Mansveld zich genoodzaakt om meteen een uitleg te sturen naar de Tweede Kamer. De 20.000 euro extra is volgens Mansveld gerechtvaardigd omdat de opgave waar ProRail voor staat „hoge eisen stelt aan de functie van president-directeur”.

Zeker is dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu, enig aandeelhouder van de niet-beursgenoteerde vennootschap ProRail, een veelzijdig bestuurder heeft gevonden. Eringa heeft al een diverse loopbaan in de publieke sector achter de rug.

Na de middelbare school in Bolsward, vlakbij zijn geboorteplaats Burgwerd, volgde hij de Politie Academie in Apeldoorn. Bij de politie begon hij als inspecteur in Leeuwarden. Van 2001 tot 2005 was hij korpschef van Flevoland. Tussendoor werkte hij drie jaar bij NS als regiodirecteur Reizigers, concerndirecteur Veiligheid en lid van het landelijk managementteam. Tussen 2006 en 2010 was hij gemeentesecretaris van Nijmegen, sinds 2010 leidt hij als voorzitter van de tweekoppige raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Eringa heeft ook affiniteit met sport: sinds twee maanden is hij vicevoorzitter van het bondsbestuur van de KNVB en voorzitter van de raad van toezicht van het amateurvoetbal KNVB.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis – vier locaties, 4.000 medewerkers – doet het goed. Zowel in 2013 als 2014 stond het op nummer één in de Ziekenhuis Top 100 van het AD.

Eringa’s nieuwe werkplek heeft een minder goede reputatie. ProRail, sinds 1995 gesplitst van NS en eveneens 4.000 medewerkers groot, is verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid van het spoor. Ook de verkeersleiding valt onder ProRail, en daarmee alle voor reizigers kwetsbare zaken als storingen, vertragingen en uitval. Het ministerie wil dat ProRail beter gaat samenwerken met NS en andere vervoerders.

Eringa’s voorganger Marion van Gout-Sinderen deed weinig om de reputatie van ProRail te verbeteren. Twee dagen voor haar aantreden, in april 2001, zei ze in deze krant dat reizigers geen prioriteit waren. Het werd een relletje. Vorige zomer vertrok Gout voortijdig, formeel omdat ze niet kon leven met scherpere sturing van ProRail door het ministerie die werd aangekondigd in de Lange Termijn Spoor Agenda.

De „complexe opgave” die volgens Mansveld het omstreden salaris rechtvaardigt, is uitvoering van de LTSA. In die Agenda zijn koers, doelen en beperkingen van ProRail vastgelegd. Het slagen van Eringa hangt af van zijn vermogen om zich daarnaar te schikken.