Lied geschaakt door gitaar

The Poetic Guitar van gitarist Fernando Riscado Cordas een ‘cd’ noemen is karig. The Poetic Guitar is een tweetalig (Nederlands en Engels) boekwerk waarin Cordas aanstekelijk verslag doet van zijn jarenlange onderzoek naar gitaarbewerkingen van het romantische Lied. Geïnspireerd door de Schubert-liederen van gitaarvirtuoos C.J. Mertz bewerkte Cordas zelf de liederencyclus Dichterliebe van Schumann voor zijn instrument. Beide staan in voorbeeldige uitvoeringen op de bijgeleverde cd. Cordas speelt om een verhaal te vertellen, met doorwrochte visies op de oorspronkelijk liedtekst. Een tweede cd biedt gitaarcomposities van de onbekende 19de-eeuwse componist Karel Arnoldus Craeijvanger, nooit eerder opgenomen. Maar het is de geïllustreerde toelichting van tweemaal 150 pagina’s, waarin Cordas uitwijdt over tekstinterpretatie, gitaarbouw, Liszt, de Weense gitaromanie en nog veel meer, waardoor deze prachtuitgave de gitaarniche verre ontstijgt.