Economie

Financiële sector: geïrriteerd en verbaasd over Dijsselbloem

Foto ANP

Verbaasd, verrast en een tikje geïrriteerd. Zo reageren vertegenwoordigers uit de financiële sector op het opiniestuk van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) in NRC dit weekend. Hij zet daarin hard de aanval in tegen lobbyorganisaties van onder meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Zij zouden zich verzetten tegen voor het kabinet noodzakelijke crisismaatregelen die tot duurzaam economisch herstel moeten leiden.

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stuurde de minister zondag een sms’je waarin hij zijn verbazing erover uitsprak.

“Ik las er namelijk een uithaal in tegen onze sector. Hij reageerde meteen, zei dat dát niet nodig was en praat er graag verder over.”

Buijink zag hoe dan ook een groot verschil met de toon die Dijsselbloem aansloeg in zijn speech vorige maand bij het 25-jarig jubileumfeest van de NVB. “Daar zag hij nog ‘veel goede voornemens’ in de bancaire sector en de wil om echt te veranderen”, zegt Buijink.

“En nu zouden wij massieve weerstand tegen dit kabinet plegen.”

“De minister geeft een verkeerde voorstelling van zaken!”, zegt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Wij zijn helemaal niet tegen Solvency II”. Dat zijn de internationale afspraken over de solvabiliteit van verzekeringsmaatschappijen, die voor een belangrijk deel al zijn aangenomen. Weurding snapt dan ook niet zo goed waarom Dijsselbloem nu opeens zoveel kritiek uit.

“Ik kan het niet los zien van het politieke momentum.”

Weurding doelt op de aanstaande Statenverkiezingen, de magere peilingen van de PvdA en het congres dit weekend van Dijsselbloems partij in Utrecht.

Gerard Riemen van de Pensioenfederatie is niet alleen “oprecht verbaasd”, maar ook “geïrriteerd”.

“Hoewel het pensioendossier niet eens de portefeuille van de minister is (maar van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken) hebben we geregeld geprobeerd met hem in contact te komen. Hij gaf nooit thuis. En nu spreekt hij over ‘de lobby van de financiële sector’, alsof dat een heel groot gevaar is dat op het Binnenhof rondloopt.”

Buijink van de NVB weerspreekt dat de Nederlandse banken zich verzetten tegen de door het kabinet gewenste 4-procentsnorm als weerstandsvermogen op hun balansen.

“We hebben ons nooit verzet tegen de norm als zodanig maar wel tegen de solotoer voor Nederland die het kabinet wil. Dit soort afspraken moet je internationaal maken – en dat gebeurt gelukkig ook. We willen eerlijke concurrentie met banken uit andere landen.”

Europa wil een “ongewogen vermogenspercentage” van minimaal 3 procent en stelt binnenkort een nieuwe norm vast. Buijink zegt dat het gemiddelde bufferkapitaal van Nederlandse banken al ruim boven de huidige Europese norm ligt. “Hoezo massieve weerstand?”

Riemen van de Pensioenfederatie ziet in de aanval van Dijsselbloem mogelijk een positieve draai.

“Als dit opiniestuk zal leiden tot een goed en open gesprek, dat hij eerder niet met ons wilde aangaan, dan zal ik het hem vergeven. Dan beschouw ik dit stuk als een wat onhandige uitnodiging.”