Brussel: trek belasting voor bedrijven in Europa gelijk

Brussel bereidt voorstellen voor om de grondslag voor belastingen voor bedrijven in Europa harmoniseren.

De vennootschapsbelasting van grote bedrijven zou overal in de Europese Unie op dezelfde manier moeten worden berekend, om belastingontwijking tegen te gaan. Als het aan de Europese Commissie ligt komt de wetgeving hiervoor dit jaar al.

Het is een al jaren oud voorstel van de Europese Commissie, harmonisering van Europese belastingstelsels, maar lidstaten houden tot nu toe de boot af, omdat belastingen in principe een nationale competentie zijn. In een zaterdag gepubliceerde open brief schrijven eurocommissarissen Margrethe Vestager (Mededinging) en Pierre Moscovici (Economische Zaken) dat dit gezien de publieke verontwaardiging over belastingontwijking niet langer vol te houden is. Ze spreken van een „geweldige kans” om belastingconcurrentie binnen de EU „eerlijke en transparanter” te maken.

Vestager en Moscovici wijzen op de „agressieve belastingplanning” van sommige grote bedrijven: dankzij speciale constructies en door de ruimte tussen nationale belastingstelsels in de EU slagen zij er in niet of nauwelijks belasting te betalen.

Ze worden daarbij soms geholpen door accountants of nationale belastingdiensten. „De verliezers zijn de belastingbetalers, die uiteindelijk de rekening betalen, en de kleine bedrijven, die hiermee niet kunnen concurreren”, schrijven de twee. „De winnaars zijn de grote bedrijven die Europese landen tegen elkaar uit spelen.”

De eurocommissarissen willen daarom dat de vennootschapsbelasting binnen de EU overal op dezelfde wijze wordt berekend. Alleen deze belastinggrondslag zou worden geharmoniseerd. Het belastingtarief hierover blijft een zaak van lidstaten, die unaniem met het voorstel moeten instemmen.

Wat betreft de twee eurocommissarissen blijft gezonde belastingconcurrentie mogelijk, maar worden de uitwassen hard aangepakt. „Er is een verschil tussen een belastingvoordeel voor iedereen en een gunstige behandeling van sommigen”, schrijven ze.

De Europese Commissie stelde in juni vorig jaar een onderzoek in naar vermeende fiscale vluchtroutes in Nederland, Ierland en Luxemburg. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar speciale afspraken (tax rulings) die bedrijven hebben gemaakt met belastingautoriteiten. Volgens de Commissie zou dit neer kunnen komen op verboden staatssteun. De resultaten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal van dit jaar verwacht.