Meer wethouders weg om integriteitskwesties

Negen wethouders hebben vorig jaar tussentijds hun functie neergelegd om integriteitskwesties. In 2013 ging het nog om zes gevallen. Dat blijkt uit het jaarlijkse Wethoudersonderzoek van vakblad Binnenlands Bestuur. De meeste wethouders, achttien, stapten vorig jaar overigens om politieke redenen op, zoals een vertrouwensbreuk met de coalitie. Het jaar ervoor vertrokken in totaal 79 wethouders. Dat er in 2014 zoveel minder wethouders (27 in totaal) weggingen, komt volgens de onderzoekers doordat na de raadsverkiezingen in dat jaar bredere coalities zijn gevormd dan bij de verkiezingen in 2010. (NRC)