Gesloten liveblog

PvdA-congres afgesloten met aftrap verkiezingscampagne

De tweede en laatste dag van het PvdA-congres is begonnen. Een belangrijke dag, want vandaag wordt het recht op de vrije artsenkeuze besproken, wordt de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld en houdt politiek leider Diederik Samsom een toespraak die de aftrap moet vormen van de PvdA-campagne voor de provinciale statenverkiezingen. Volg de laatste ontwikkelingen hier.

We sluiten dit liveblog over de laatste congresdag van de PvdA nu af. Het was de dag dat het gros van de leden meeging in de besluiten van de partijtop. De belangrijkste punten:
- het congres verwierp voor de lunch een motie die de volledige vrije artsenkeuze eiste. Volgens het partijbestuur vroeg de motie iets wat "feitelijk onmogelijk is''. Het PvdA-congres steunde wel een door de partijtop gesteunde motie over de artsenkeuze die veel minder ver gaat. Daar staat in dat een nieuw wetsvoorstel alleen acceptabel is als elke Nederlander kan kiezen tussen een aanbieders van eerstelijnszorg. Ook moet acute en academische zorg zonder enige beperking voor iedereen beschikbaar zijn.
- Een poging van een groep leden om senator Ruud Koole op een verkiesbare plaats van de lijst voor de Eerste Kamer te krijgen, mislukte. Ook dat was een overwinning voor het partijbestuur.
- Partijleider Diederik Samsom heeft de verkiezingscampagne afgetrapt met een toespraak waarin hij zijn achterban om vastberadenheid vroeg.

'Geëmotioneerde speech'

Samsom hield een geëmotioneerde speech, vindt politiek redacteur bij NRC Thijs Niemantsverdriet:

"Hij hield zijn toespraak in de context van een verder geslaagd congres voor de partijtop. De dag had heel anders kunnen lopen, maar uiteindelijk kreeg het bestuur de leden mee. Het verhaal zelf is niet erg verrassend. Ja, Samsom deelde een steek uit aan de VVD door over de aanpak van schijnconstructies te zeggen dat dit een doorn is "in de ogen van geharde liberalen". Maar hij noemde de partij niet bij naam. Het CDA en D66 noemde hij wel."

Ook opvallend en gewaagd: Samsom trok de hervormingen in de zorg naar zich toe en zegde toe dat het ging lukken die door te voeren, terwijl dat nog niet vaststaat.

Beleid coalitie verdedigd

Samsom verdedigt het beleid van de PvdA in het kabinet met de VVD.

"De PvdA zit in deze coalitie omdat we daarmee onze idealen kunnen realiseren, en nergens anders voor.

Voor het eerst in decennia werken we weer actief aan een rechtvaardige inkomensverdeling. Meer belasting voor hoge inkomens, minder voor lage. Staat Jetta VVD-beleid te verdedigen als mensen met een onvolledige AOW er voor het eerst in jaren een keertje flink wat bij krijgen? Nee, dat is van ons en u mag het Jetta met trots navertellen. "

Ook de hervormingen in de zorg zijn "van ons", zei Samsom. De woningcorporaties "worden weer van ons" en "de banken worden aan strenge eisen gebonden", vatte de partijleider samen.

Wij en zij

Er is wel degelijk sprake van een wij en een zij, zegt Samsom:

"Maar niet de stereotype en polariserende wij en zij langs religieuze of etnische scheidslijnen. Nee, Wij, dat zijn de mensen die de vrijheid, de tolerantie, de vooruitgang, de democratie koesteren. Het zijn er heel veel. En ze zijn van alle religies, gezindten, geaardheden en etniciteiten. En zij, dat zijn zij die de gekoesterde Europese waarden verachten en bestrijden, soms zelfs met geweld."

Diederik Samsom aan het woord

Politiek leider Diederik Samsom begint zijn toespraak met een terugblik op de aanslagen in Parijs.

"Waarom zijn er in onze samenleving jonge mannen die de cultuur van de dood omarmen? Voor welk bizar ideaal willen zij dan sterven? Welke waarden koesteren zij? En vooral: waarom is de voedingsbodem voor wederzijds onbegrip en haat nog zo vruchtbaar, ook in Nederland?"

Lijsttrekker spreekt

Nu de kandidatenlijst voor de komende Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart vaststaat, krijgt lijsttrekker Marleen Barth het woord. Ze bedankt de leden voor het vertrouwen en krijgt van voorzitter Hans Spekman een bos rode bloemen.

En weer...

...gaat het congres mee met het partijbestuur. André Postema blijft op de zesde plaats. Strijd om Koole op verkiesbare plek op de lijst te krijgen is gestaakt. Bekijk hier de definitieve lijst.

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Ook na drie pogingen lukt het niet om de kritische senator Ruud Koole op een verkiesbare plek te krijgen. #PvdAcongres

Weer geen Koole

Ruud Koole komt ook niet op de vijfde plaats. Leden blijven voor hem lobbyen. "Laten we hem niet als wegwerpartikel gebruiken", luidt het pleidooi. De strijd is nu tussen André Postema (uit Maastricht) en Koole (Oegstgeest)

Ruud Koole niet op vier

Het PvdA-congres heeft Nico Schrijver gekozen op de vierde plek van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Een groep leden wilde dat senator Ruud Koole op die plek zou komen te staan, maar daar was geen minderheid voor te vinden. Nu proberen die leden Koole op de vijfde plaats te krijgen. De partijtop had Jopie Nooren op die verkiesbare plaats gezet.

Top drie staat vast

De eerste drie kandidaten op de lijst, Marleen Barth (1) Ruud Vreeman (2) en Jannette Beuving (3) zijn net via een applaus uit de zaal goedgekeurd. Nu wordt Ruud Koole voorgedragen voor een verkiesbare plek, op plek vier. Het partijbestuur had Nico Schrijver, hoogleraar volkenrecht en internationaal recht, op die plek gezet.

Wat gaat het worden?

Veel leden roepen nu op om de lijst zoals die nu is te behouden. Maar er waren ook bijna 450 PvdA’ers die een petitie ondertekenden voor Koole. Mark Lauriks, voorzitter van de PvdA in Arnhem, denkt dat het nipt wordt:

Twitter avatar mlauriks Mark Lauriks Stemming op het congres: het wordt hem of nét wel of nét niet voor Koole. Ik denk voorzichtig: nét niet #EK-lijst #PvdAcongres

Lees verder in NRC: PvdA’ers willen geen ruzie, maar het ongenoegen blijft (€) over de kwestie Koole

De lijst

Nu aan het woord is Elske ter Veld, die de Eerste Kamerlijst samenstelde. Onze politiek redacteur Thijs Niemantsverdriet herkent haar:

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Terug van weggeweest: Elske ter Veld. In 1993 afgetreden als staatssecretaris. Stelde nu de Eerste Kamerlijst samen. #PvdAcongres

Kandidatenlijst Eerste Kamer

Nu het volgende belangrijke agendapunt: het vaststellen van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. De top tien staat hieronder, maar vooral de notering van de kritische senator Ruud Koole is een discussiepunt. Het PvdA-bestuur zette hem op een onverkiesbare plaats, maar de leden voerden actie om hem hoger op de lijst te krijgen.

1. Marleen Barth (1964), Wassenaar, fractievoorzitter Eerste Kamer, beoogd lijsttrekker
2. Ruud Vreeman (1947), Tilburg, waarnemend burgemeester Groningen
3. Jannette Beuving (1965), Den Haag, hoofddocent Rechten Haagse Hogeschool, Eerste Kamerlid
4. Nico Schrijver (1954), Oegstgeest, directeur Grotius Centre for International Legal Studies van Universiteit Leiden, Eerste Kamerlid
5. Jopie Nooren (1961), Doorn, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Bartiméus Sonneheerdt
6. André Postema (1969), Maastricht, voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Eerste Kamerlid
7. Lambert Verheijen (1954), Nijmegen, dijkgraaf waterschap Aa en Maas
8. Esther-Mirjam Sent (1967), Nijmegen, hoogleraar Economie, Radboud Universiteit Nijmegen, Eerste Kamerlid
9. Mohamed Sini (1957), De Meern, strategisch adviseur korpsleiding Nationale Politie
10. Janny Vlietstra (1948), Winschoten, waarnemend burgemeester in achtereenvolgens De Wolden, Marum en Haren, Eerste Kamerlid

Voorzitter SER

Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA, ontvangt een (rood) bloemetje. Ze bedankt het congres voor haar tijd in de politiek: "u had altijd gelijk".

Partijvoorzitter Hans Spekman geeft in zijn toespraak toe dat regeren met de VVD "best lastig" is. Hij spreekt niet van een participatiesamenleving, maar van een verzorgingsstaat. En die heeft onderhoud nodig, zegt hij.

"We moeten met elkaar nu door gaan zetten. Dat gaat niet vanzelf."

Vrije partijkeuze

De Fokke&Sukke van morgen is ook geïnspireerd op het partijcongres:

Het programmaonderdeel over moties is net afgelopen. Het tellen van de stemmen duurde wat langer, omdat af en toe vanwege de stemverhoudingen onduidelijk was of er een meerderheid was. De stemmen van afgevaardigden wegen zwaarder. Zij hebben een stemkastje. De stem van een regulier lid telt ook mee, maar minder zwaar. Zij kunnen alleen stemmen door hun stembriefje omhoog te houden.

Interne kritiek

Felle kritiek uit de eigen gelederen. De voorzitter van de PvdA in Ridderkerk Gerard Bosman spreekt in het kader van motie 60 ("Onafhankelijke positie Eerste Kamer fractie") van "repressieve tolerantie" binnen de partij.

Beetje vertraging

De programmaonderdelen van voor de lunch zijn uitgelopen, waardoor de verwachte eindtijd (om 16.30 uur zou het congres worden afgesloten met de Internationale) waarschijnlijk later valt (rond 18.00 uur).

Het plenaire programma is inmiddels hervat. Met toespraken van Paul Tang, delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement en partijvoorzitter Hans Spekman.

Twitter avatar PvdA Partij van de Arbeid Het plenaire programma wordt hervat. Alles heel de middag weer te zien via de livestream op pvda.nl: http://t.co/R3BPh9rZIY ^M

Tijdens de lunchpauze konden PvdA-leden met muntjes eten en drinken kopen (de thee is fairtrade). Er waren ook vraag- en antwoordsessies met voormalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (nu vicevoorzitter van de Europese Commissie) en de huidige minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. En er was live muziek.

Foto NRC / David van Dam

Foto NRC / David van Dam

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Voor wie het niet weet: dit zijn Koenders en Timmermans. Maar niet samen op 1 podium #pvdacongres http://t.co/5V0rFzXy1w

Foto NRC / David van Dam

Timmermans beantwoordt vragen. Foto NRC / David van Dam

Foto NRC / David van Dam

Koenders tijdens de Q&A. Foto NRC / David van Dam

Achter de schermen...

Fotograaf David van Dam loopt ook rond op het PvdA-congres. Hij nam tijdens de pauze een kijkje achter de schermen, waar voorbereidingen worden getroffen voor de campagne voor de Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen. Per provincie ligt promotiemateriaal klaar, dat met winkelkarretjes wordt vervoerd naar busjes die klaarstaan, zag Van Dam.

NRC / David van Dam

NRC / David van Dam

PvdA-politici hoeven niet kwart van tijd de straat op

Vanochtend werd het rapport Politiek van Waarde, over waar de PvdA voor staat en hoe de partij die waarden moet uitdragen, door het congres aangenomen. In de resolutie bij het rapport stond onder meer dat de "antennefunctie" van de partij verder moest worden versterkt door politici te verplichten een kwart van hun tijd buiten het gemeentehuis, provinciehuis of het Kamergebouw te besteden.

Deze verplichting gaat in die vorm niet door. Partijvoorzitter Hans Spekman stemde in met een ander voorstel om het percentage van 25 procent van de tijd te vervangen door 'frequent'.

Het voorstel kwam de PvdA op kritiek te staan. Partijleider Diederik Samsom zei meteen dat het niet de bedoeling was dat met een klokje zou worden bijgehouden hoe vaak mensen naar buiten gingen, maar dat het ging om een grondhouding.

Op het congres werd ook afgesproken de PvdA-beginselen op te schrijven in het 'rode boekje' en vervolgens onder alle leden te verspreiden, meldt persbureau ANP.

Geen sfeer van rebellie

De sfeer bij het PvdA-congres is er niet een van verdeeldheid, zegt NRC-redacteur Thijs Niemantsverdriet.

"Vanochtend bij aanvang van het congres werd sympathie uitgesproken voor Diederik Samsom, en daarop antwoordden de leden met applaus. Je voelt ook dat de sfeer er niet een is van rebellie. Het is nu de vraag wat er gaat gebeuren bij het vaststellen van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer, en vooral met senator Ruud Koole. Dat wordt weer een moment voor leden om hun onenigheid kenbaar te maken."

Aanwezigheid Van Rijn 'beslissend'

De aanwezigheid van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid heeft invloed gehad op de stemming van leden over de vrije artsenkeuze, denkt politiek redacteur bij NRC en PvdA-kenner Thijs Niemantsverdriet.

"Het was beslissend dat Van Rijn het woord voerde. En dat hij samen met vicefractievoorzitter in de Tweede Kamer Martijn van Dam benadrukte dat met de inperking van het recht op vrije artsenkeuze ook tegenwicht wordt geboden aan perverse commerciële zorgaanbieders."

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Kamerlid @martijnvdam: zorgwet Schippers is juist tegenmacht tegen perverse commerciële zorgaanbieders. #PvdAcongres

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet #PvdAcongres steunt, nipt, partijtop in vrije artsenkeuze.

Twitter avatar FerryMingelen Ferry Mingelen PvdA staatssecretaris Van Rijn kwam, zag en overwon . Congres tegen volledig vrije artsenkeuze. PvdA top opgelucht. http://t.co/LVd4tch3q8

Wel aangenomen: mildere variant

Het congres steunde wel motie 74, die veel minder ver gaat. Hierin staat dat een nieuw wetsvoorstel van minister Schippers van Volksgezondheid alleen acceptabel is als elke Nederlander kan kiezen voor een aanbieder van eerstelijnszorg (bijvoorbeeld huisartsen). Acute en academische zorg moeten daarnaast zonder beperkingen voor iedereen beschikbaar zijn, staat in de motie.

De partijtop schreef in de toelichting bij het positieve preadvies:

In ons ideale model zouden publieke zorgverzekeraars zorg inkopen om zo te sturen op kwaliteit en kosten in het algemeen belang. Zoals de indiener terecht opmerkt is er absoluut geen meerderheid voor een publiek stelsel van zorgverzekeringen. Alleen wij en de SP willen dat. Daarom verwacht het Partijbestuur van de Tweede Kamerfractie dat ze binnen het bestaande stelsel streeft naar waarborgen en garanties waardoor het algemeen belang en het belang van de verzekerde bij de zorginkoop sterker wordt verankerd. De indiener heeft daarvoor een aantal eisen geformuleerd die daarbij passen en die het partijbestuur dan ook wil overnemen. Daarmee blijft er balans tussen de macht voor zorgverzekeraars en de macht voor verzekerden/patiënten.

Vergaande motie vrije artsenkeuze sneuvelt

Motie 51 voor het recht op volledig vrije artsenkeuze is zoals verwacht gesneuveld bij PvdA-congres. Het preadvies was al negatief, maar nu hebben de leden ook tegen gestemd. Voorstanders van de motie waren krap in de minderheid.

De partijtop kan nu gerust ademhalen. Als zij was aangenomen, had de motie een groot probleem opgeleverd voor PvdA-leider Diederik Samsom, diens fractie in de Tweede Kamer en de PvdA-bewindslieden in het kabinet.

Martin van Rijn aan het woord

Staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) roept leden op te stemmen voor motie 74, die al door de partijtop is overgenomen.

Twitter avatar marjanvangiezen marjan van giezen Stas Martin van Rijn komt zelf PvdA-lijn vrije artsenkeuze verdedigen. Met verve overigens. Wordt spannend... http://t.co/qHUdRhNyAx

Lies Opdam

Nu aan het woord is Lies Opdam van de afdeling Amsterdam Zuid. Zij heeft zelf "enorm baat gehad" bij de vrije artsenkeuze, zegt ze.

Ze is bang dat er straks eerste-, tweede- en derderangspatiënten zijn, verdeeld over de lijn van wie wat kan betalen. Ze roept de leden op om voor motie 51 (pagina 8) te stemmen.

Weer motie over vrije artsenkeuze

De actuele motie 74 bespreekt ook het punt van het recht op de vrije artsenkeuze. Dit voorstel is in het preadvies wel overgenomen.

Weer luid applaus

... voor motie 51, over de vrije artsenkeuze die is afgewezen in het preadvies. In de tekst staat dat een herzien wetsvoorstel voor de PvdA alleen acceptabel moet zijn als de vrije artsenkeuze, ongeacht de aard van de polis, volledig, als wettelijk recht, is gegarandeerd. "Volledig" mag in een nieuwe wet niet worden opgevat als "voldoende artsen om uit te kunnen kiezen" .

Jeugd-GGZ

Luid applaus uit de zaal voor sprekers die motie 62 verdedigen. Er wordt onterecht een onderscheid gemaakt tussen kinderen met een fysieke ziekte en kinderen met een psychische ziekte, vinden zij. Uit de tekst van de motie:

Per 1 januari 2015 valt de kinder- en jeugdpsychiatrie c.q. jeugd-GGZ onder de nieuwe jeugdwet. Daarmee krijgt zij te maken met een eigen bijdrage van ouders voor verblijf in kliniek of dagbehandeling van tussen de € 37,47 en € 131,12 per maand, die kan oplopen tot maximaal € 1500 per jaar. Dit was in de jeugdzorg al langer zo, wat begrijpelijk is als er sprake is van plaatsing en een pleeggezin of in een kindertehuis. In de jeugd-GGZ is echter geen sprake van duurzame plaatsing in een gezinsvervangende situatie waarbij de ouders niet meer bij de opvoeding van het kind betrokken zijn. Er is ook geen enkele evidence dat ouders bij een opname in de jeugd-GGZ geld zouden besparen.

Zorg aan de orde

Bij het partijcongres worden nu verschillende moties besproken over de zorg. Bijvoorbeeld motie 3 over het eigen risico in de basiszorgverzekering en motie 62 over de eigen bijdrage voor verblijf in de jeugd-GGZ.

Ondertussen bij Buitenhof

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zit op dit moment bij Buitenhof. Hij praat daar onder meer over of zijn partij een sociaaldemocratischere koers moet gaan varen.

Twitter avatar NPOJournalist NPO Journalistiek Volledige artsenkeuze bestaat ook nu niet, aldus @J_Dijsselbloem #Buitenhof #pvdacongres livestream

Twitter avatar NPOJournalist NPO Journalistiek 8 op de 10 PvdA-leden tegen de zorgwet @eenvandaag @J_Dijsselbloem #Buitenhof #PvdAcongres

Syrische vluchtelingen

Andere sprekers verdedigen nu moties die gaan over de verplichte inburgeringsexamens (zoals het gebrek aan inzagerecht bij deze examens) en betreffende het aantal Syrische vluchtelingen dat in Nederland wordt opgevangen (het quotum dit jaar is 250)

Nu de moties...

Een van de in het preadvies overgenomen moties is nummer 66 "Gaswinning: Veiligheid van Groningers voorop" (p. 28 Actuele moties en preadviezen). Het congres roept de fractie in de Tweede Kamer op:

- de veiligheid van de Groningers voorop te zetten, indien nodig door verdere
vermindering van de gaswinning,
- daartoe het kabinet te verzoeken meerdere scenario‟s op te laten stellen waarin de determinanten gaswinning en versteviging van de huizen in de tijd worden afgewogen ten opzichte van de veiligheid van de Groningers,
- met krachtig overheidsingrijpen en een langjarige vertrouwenwekkende aanpak, vergelijkbaar met het Deltaprogramma, de omvangrijke veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in het gaswinningsgebied aan te pakken

En de leden stemmen...

De leden van de partij hebben zowel het rapport als de resolutie Politiek van Waarde (over de waarden waar de partij voor staat en hoe ze die moet uitdragen) aangenomen.

Hans Spekman over waarden PvdA

Voorzitter Hans Spekman van de PvdA hield zojuist een bevlogen toespraak over het belang van het rapport Politiek van Waarde.

Twitter avatar ElsevierDenHaag Carla Joosten ,@hansspekman roept hulp in partijleden: zorg dat alle vertegenwoordigers zich aan onze waarden houden #pvdacongres http://t.co/sARuUOM1Cn

Twitter avatar gisellekens Giselle Schellekens BAM. @hansspekman is op dreef. Maak 'Van Waarde' niet 'n lade-rapport & opleiding hoort erbij voor sterke politiek van onderop. #PvdAcongres

Twitter avatar rogier_tetteroo Rogier Tetteroo Politiek "van Waarde". Congres @PvdA nu @hansspekman "geen rapporten voor in de la". Wat van waarde is gaan we doen! http://t.co/vCciHUoVp0

Kwart van tijd buiten

In de resolutie bij het rapport Politiek van Waarde staat onder meer dat de "antennefunctie" van de partij verder moeten worden versterkt. Een van de voorstellen luidt:

Door politici te verplichten om een kwart van hun tijd buiten het gemeentehuis, provinciehuis of het Kamergebouw te besteden. Ze gaan frequent in gesprek met mensen op de werkvloer of bij mensen thuis, zijn veelvuldig in wijken en buurten te vinden, ondersteunen interessante bewonersinitiatieven en investeren in hun contacten met verenigingen, belangenorganisaties en bewonersinitiatieven.

Maar politici vinden dat ze al vaak genoeg buiten hun gemeentehuizen, provinciehuizen en Kamergebouwen te vinden zijn. Van welke steden zijn de senatoren en Tweede Kamerleden eigenlijk ingezetenen? Waar zijn zij, als ze in hun eigen tijd de straat op gaan, te vinden? Op deze kaart, gemaakt door journalisten Edwin Vossen en Elma Verhey, zijn de opgegeven woonplaatsen bij benadering te zien:

Politiek van Waarde

Het rapport Politiek van Waarde van de commissie-Hamming is nu aan de orde. Tweede Kamerlid Martijn van Dam is aan het woord. Het rapport gaat niet alleen over hoe vaak politici de straat op gaan, maar vooral over de ambities van de partij voor de publieke sector, zegt de politicus.

Van Dam krijgt applaus als hij zegt dat de publieke sector moet worden heroverd. Kleinschaligheid moet weer de norm worden en de publieke moraal moet terug, "met fatsoenlijke toezichthouders, geen vriendjes van, en een salaris voor bestuurders dat erbij past."

"De publieke instellingen zijn er voor ons, en niet voor mensen die er rijk van willen worden."

Waarom is vandaag belangrijk?

Wat staat er vandaag op de agenda?
- Rapport en resolutie Politiek van Waarde (commissie Hamming)
- Moties (reguliere en actuele), onder meer over de omstreden inperking van het recht op vrije artsenkeuze.
- Toespraak Paul Tang
- Toespraak Hans Spekman
- Vaststellen kandidatenlijst Eerste Kamer, spannend wordt de plaats van senator Ruud Koole op de lijst.
- Toespraak Marleen Barth, PvdA-fractieleider in de Eerste Kamer.
- Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart en de Eerste Kamer op 26 mei.
- Toespraak Diederik Samsom
- 16.30 uur: Sluiting met de Internationale

De coalitie van VVD en PvdA hoopt bij de stembusgang dit voorjaar samen met de drie gedoogpartijen de meerderheid in de senaat te behouden. De peilingen voorspellen echter een historisch verlies voor de PvdA. Barth is de enige kandidaat om lijsttrekker te worden bij de Eerste Kamerverkiezingen.

Het verzet tegen de zorgwet van Schippers in de PvdA is weer opgelaaid. Op het congres zal vandaag over verschillende moties gestemd worden die oproepen de ‘vrije artsenkeuze’ overeind te houden. Zo wil de afdeling Den Haag dat de Tweede Kamerfractie niet akkoord gaat met het voornemen van de coalitie om delen van Schippers’ zorgwet desnoods buiten het parlement om te regelen, via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

De PvdA-leden zullen ook de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vaststellen. Verwacht wordt dat de kritische senator Ruud Koole alsnog een verkiesbare plek zal krijgen.

Live beeld

Op de site van de PvdA is het partijcongres live te volgen. Met zojuist een opvoering van ImproBattle, een multiculturele improvisatietheatergroep

Tweede dag

Voor de tweede dag van het partijcongres hebben zich volgens een woordvoerder 1200 leden aangemeld.

Partijtop wijst motie wettelijk recht vrije artsenkeuze af

De partijtop van de PvdA wil niet meegaan met een oproep om de vrije artsenkeuze volledig als wettelijk recht te garanderen ongeacht de aard van de verzekeringspolis. Een actuele motie van de PvdA-afdeling Amsterdam-Zuid daarover krijgt geen steun van het partijbestuur, bleek vanochtend bij aanvang van de tweede dag van het partijcongres in Utrecht.

Het partijbestuur schrijft in een toelichting dat de motie de Tweede Kamerfractie iets vraagt dat "feitelijk onmogelijk is", schrijft persbureau ANP. In de huidige zorgverzekeringswet is al opgenomen dat zorgverzekeraars niet-gecontracteerde zorg niet volledig hoeven te vergoeden als de verzekerde een zogeheten naturapolis heeft, aldus het partijbestuur.