Krimpen zonder kramp

Wat hebben kranten en kerken gemeen? Juist, het worden er alleen maar minder. Deze zondag laat de Remonstrantse gemeente Vrijburg in Amsterdam journalist Pieter van Os (onder andere nrc.next) voorgaan en zal hij aan de hand van bijbelteksten (Marcus 8 en Johannes 6) een verband leggen tussen de teruglopende oplages van dagbladen en leeglopende kerken.