Dijsselbloem: bankenlobby tegen hervormingen is risico

Minister uit kritiek op verzet financiële sector tegen kapitaaleisen.

Met „gezochte en feitelijk onjuiste argumenten” probeert de financiële sector onder bepaalde crisismaatregelen uit te komen, die het kabinet nodig acht voor duurzaam herstel van de Nederlandse economie.

Dat stelt minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) in een opiniestuk in deze krant.

In de financiële sector, schrijft de minister, bestaat een „vrij massieve weerstand” tegen onder meer extra kapitaaleisen voor banken, nieuwe solvabiliteiteisen voor verzekeraars, een nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen en nieuwe leennormen voor hypotheekverstrekkers. „De lobby heeft inmiddels ook de Eerste Kamer bereikt.”

Onterecht, zegt Dijsselbloem, omdat anders dan de sector vermoedt de genomen crisismaatregelen niet „onnodig beperkend” zijn.

Zo vrezen banken bijvoorbeeld dat de kapitaaleis die het kabinet hen heeft opgelegd om met ingang van 2018 tenminste 4 procent van de balans uit eigen vermogen te laten bestaan, ten koste gaat van kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Een onjuiste voorstelling van zaken, schrijft Dijsselbloem.

De Nederlandse banken hebben in de afgelopen vier jaren een gemiddelde nettowinst van 5 miljard euro per jaar behaald. Rekening houdend met doorzettend economisch herstel gelooft de minister dat banken „vanuit deze winst de komende jaren hun eigen vermogen verder versterken zonder probleem voor de kredietverlening”.

Volgens PvdA-minister Dijsselbloem was het noodzakelijk om op de huizenmarkt met een (stapsgewijze) versobering van hypotheeknormen te komen omdat er sprake was van „onverantwoorde overkreditering”. Tegen kabinetsmaatregelen op dit gebied ontstond vanuit de bouwwereld en de Vereniging Eigen Huis vervolgens „een brede lobby” van verzet. De deels reeds ingevoerde beperkingen zullen, zo voorspellen zij, leiden tot „een nieuwe crisis” op de net weer aantrekkende woningmarkt.

Volgens de minister moet de werkelijke vraag echter zijn: „Zijn we bereid de lessen van de vorige crisis langer dan een paar jaar vast te houden?”

De financiële sector, sluit de bewindsman af, zal consequenties aan die lessen moeten verbinden. „In de vaste overtuiging dat een economisch herstel op basis van nieuwe zeepbellen en valse beloften tot een herhaling van 2008 zal leiden met opnieuw grote economische en maatschappelijke schade.”