Kamer mag door met stafbureau dat Van Miltenburg ondersteunt

Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.
Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Foto ANP/ Martijn Beekman

De Tweede Kamer mag doorgaan met het inrichten van een stafbureau dat Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg ondersteunt. Het personeel van de Tweede Kamer had daartegen bezwaar gemaakt omdat ze onvoldoende inspraak zou hebben gehad. Dat heeft de ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam afgewezen.

Wel stelt de ondernemingskamer dat het proces rond de medezeggenschap van de ondernemingsraad “bepaald niet vlekkeloos” is verlopen. Ze spreekt van een “rommelige gang van zaken”, waarvoor de griffier verantwoordelijk is. Dat heeft geen goed gedaan aan de verstandhouding. OR-leden verklaarden tijdens de zitting in november onder druk te zijn gezet en geïntimideerd.

Ondanks alle gebreken is het volgens de ondernemingskamer niet zo dat de OR geen wezenlijke invloed meer op het besluit had. Er was voldoende tijd en gelegenheid om een advies uit te brengen, staat in de uitspraak. Wel begrijpt de ondernemingskamer dat de OR zich overvallen voelde door de snelheid waarmee het stafbureau van de grond kwam. Normaal gesproken vinden reorganisaties pas plaats na “talloze onderzoeken en uitvoerige rapportages”.

De noodzaak dat Van Miltenburg een vaste voorlichter zou krijgen, zette haast achter de zaak. “De Kamervoorzitter is meer een publieke figuur geworden”, legde de advocaat van het managementteam eerder uit. De OR is niet overtuigd van het nut en de noodzaak en noemde het stafbureau “een structurele oplossing voor een incidenteel probleem”. Een volgende voorzitter zou geen extra ondersteuning nodig hebben. Die opvatting doet volgens de ondernemingskamer niets af aan de invloed die de OR op het besluit heeft gehad.