Opbrengsten voor kerken steeds minder

De opbrengsten voor de kerken in Nederland lopen steeds verder terug. Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde Kerkbalans. Dat is de jaarlijkse campagne waarmee de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk geld inzamelen onder hun parochianen en gemeenteleden. In 2014 haalde de Protestantse Kerk 183 miljoen euro op en de Rooms-Katholieke Kerk 52 miljoen. Een jaar eerder was dat respectievelijk 188 en 54 miljoen. Van een daling is al jarenlang sprake. De belangrijkste reden van de afname is dat de ledenaantallen van de kerken teruglopen. Het inzamelen van geld is voor beide kerken verreweg de belangrijkste bron van inkomsten. De andere inkomsten, uit bezittingen en vermogen, blijven redelijk stabiel.