Voorlopig verbod op rapen kievitseieren in Friesland

Kievitseieren in het Friese Oenkerk.
Kievitseieren in het Friese Oenkerk. Foto ANP / Jeroen Horsthuis

Dit jaar mogen er in Friesland geen kievitseieren geraapt worden. Volgens de Raad van State kan het provinciebestuur geen ontheffing geven zolang niet in beeld is hoe het is gesteld met de populatie.

Het rapen van kievitseieren is in Nederland verboden, maar voor Friesland werd altijd een uitzondering gemaakt aangezien het een traditie betreft. Onder de Flora- en Faunawet werd zo van 2013 tot en met 2015 een ontheffing verleend. Ten onrechte, zo oordeelt de Raad van State vandaag.

Het is namelijk niet duidelijk wat de omvang van de populatie is, en ook niet hoe die zich op de lange termijn zal ontwikkelen. Volgens de Raad van State is de populatie tussen 1996 en 2013 gehalveerd. De provincie heeft nu de opdracht gekregen om eerst de populatie te onderzoeken voor er weer een ontheffing kan worden verstrekt.

De zaak was aangespannen door de Faunabescherming. Door de uitspraak van de Raad mag er dit jaar dus niet worden geraapt, ondanks de eerder verstrekte ontheffing aan de Bond Friese Vogelwachten (BFVW). In 2013 mochten er onder die ontheffing 6.307 kievitseieren geraapt worden, in 2014 waren dat er 5.939. Voor 2015 was nog geen aantal vastgesteld.

De BFVW laat tegenover Omrop Fryslân weten ‘diep teleurgesteld te zijn’. De uitspraak komt voor de bond compleet onverwacht.