Raad van State: kievitseieren rapen in Friesland mag voorlopig niet

In Friesland mogen dit jaar geen kievitseieren geraapt worden. De provincie moet althans van de Raad van State eerst uitzoeken of de kievit ‘in het algemeen’ voorkomt en of dit ook zo blijft. Rapen van kievitseieren is in Nederland wettelijk verboden, maar het Friese provinciebestuur verleende tot nog toe ontheffing. Vorig jaar konden zo 5.939 eieren worden geraapt, in 2013 waren dat er 6.307. (NRC)