Tech

Stop er maar mee. Facebook is echt passé

Foto iStock

Facebook? “It’s dead to us.” Dat schrijft een 19-jarige jongen deze week in een veelbesproken stuk op de site Medium, waarin hij zijn omgang en die van medetieners met sociale media bespreekt. Toch kunnen ze Facebook nog niet echt laten gaan.

“Facebook is iets wat we allemaal op de middelbare school gebruikten omdat het cool was, nu wordt het gezien als een ongemakkelijk familiediner waar we niet weg kunnen.”

De sociale druk om er te zijn is te groot. Tegelijkertijd zijn de oudtantes die beschamend commentaar leveren onontkoombaar.

Facebook veroudert

Die veroudering van Facebook is terug te zien in cijfers van deze week. Ouderen internetten minder vaak dan jongeren. Maar als ze het doen, zitten ze vaak op Facebook. Uit onderzoek van het Amerikaanse Pew Research blijkt dat voor het eerst meer dan de helft van de internettende 65-plussers in de VS Facebook heeft.


En al wordt Facebook sowieso veel meer gebruikt dan Instagram of Twitter, ouderen gebruiken het relatief het meest.

Ook in Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek splitst alle verschillende sociale media niet uit, en voegt onder meer Twitter en Facebook samen. Toch blijkt ook daaruit dat ze steeds populairder worden onder ouderen. Al is het verschil met de VS opvallend.

Ook hier is Facebook vele malen populairder dan LinkedIn of - het CBS heeft ook nog wat in te halen - “instant messaging, zoals MSN”.

Dus…

Als de opmars van ouderen op Facebook doorzet, kan dat gevaarlijk zijn. Tieners zijn immers nu nog veruit de meeste gebruikers en die haken zo af als het niet hip en jong genoeg meer is, zo wordt al langer gespeculeerd.

Als het aan de negentienjarige schrijver van het stuk op Medium ligt, is het enige wat hij nodig heeft een goed alternatief. Een ander, hipper medium waarop leuke meisjes kunnen worden toegevoegd zonder meteen een nummer te hoeven vragen en waar makkelijk groepspagina’s kunnen worden aangemaakt. Zónder moeder die commentaar levert. Duimen dus voor Mark Zuckerberg dat er niets anders komt. Tot nu toe zijn Ello, Google+, Hyves en Myspace er in ieder geval niet in geslaagd.