Opinie

Oorlogen

Op de polikliniek verschijnen een man en een vrouw, afkomstig uit Afrika. Hij is vanaf zijn tweede levensjaar in Nederland, zij is pas sinds kort hier en wil me onder vier ogen spreken met een tolk erbij. Haar man mag niet als vertaler fungeren, het onderwerp is geheim. Ik beloof tijdens een volgend consult een tolkentelefoon, maar maak al van de gelegenheid gebruik om haar te onderzoeken.

Het gynaecologisch onderzoek verloopt moeizaam, zij is erg gespannen, zo ernstig dat ik vermoed dat zij slachtoffer is van seksueel misbruik. Ik vraag dus aan hem: „Heeft uw vrouw oorlogen meegemaakt?” Hij antwoordt: „Ja, dokter, met haar schoonmoeder.”

Mieke Kerkhof