Kamp geeft onderhandelingen over biomassa meer ruimte

Onderhandelingen tussen de energiebedrijven en de milieuorganisaties over duurzaamheidscriteria voor biomassa krijgen meer tijd. Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) zei gisteravond in een debat met de Tweede Kamer geen bezwaar te hebben tegen de motie van PvdA-lid Jan Vos om de onderhandelingen nog tot 1 maart een kans te geven.

De vaststelling wat wel of niet duurzaam is, was een obstakel geworden bij de uitvoering van het Energieakkoord. Om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energie in Nederland, mogen moderne kolencentrales tot 25 peta joule bijstoken met biomassa, meestal hout uit de Verenigde Staten of Canada.

De milieuorganisaties en de energiebedrijven die in 2013 hun handtekening zetten onder het Energieakkoord dat in 2020 moet leiden tot 14 procent duurzame energie, en tot 16 procent in 2023, verschillen ernstig van mening over de duurzaamheidscriteria voor dat hout.

Greenpeace en Natuur en Milieu eisen dat voor het hout dezelfde criteria gelden als voor ander duurzaam hout dat in Nederland gebruikt wordt. Het areaal waarop het hout wordt gekweekt moet bewezen duurzaam zijn.

De energiebedrijven stellen dat dat bij kleinere stukken grond niet altijd haalbaar is en willen dat in dat geval een duurzaamheidscertificaat wordt afgegeven door het bedrijf dat van het hout de pellets maakt.

Minister Kamp stelde gisteravond dat certificering van alle arealen een kwestie van tijd is en dat er uiterlijk 2024 voor alle stukken grond een „volledige toetsing” moet zijn. Uit verdere onderhandelingen moet blijken of de milieuorganisaties daar genoegen mee nemen, of alsnog naar de rechter stappen, zoals ze eerder dreigden.

In het debat over de voortgang van het Energieakkkoord werd verder ook gesproken over de sluiting van vijf oude kolencentrales en de vrijstelling van de kolenbelasting die daar voor de resterende centrales tegenover komt te staan. De minister zegde toe dat die vrijstelling zal worden ingetrokken als de kolencentrales niet volgens afspraak gesloten worden.