Inhoudelijk oké, maar het swingt niet

Joost Ardts onderzocht twintig beweringen uit het management, variërend van ‘thuiswerken werkt’ tot ‘hoe platter de organisatie, hoe beter’. Wie het managementonderzoek een beetje bijhoudt, zal niet worden verrast door veel conclusies van Ardts. Zo is een variabele beloning vooral aantrekkelijk voor risicozoekende types (dus liever niet aan toekennen aan bankiers) en is een betrokken medewerker effectiever dan een tevreden medewerker. Inhoudelijk is er niks op aan te merken, stilistisch des te meer. Er zijn CBS-rapporten swingender opgeschreven dan dit gortdroge boek. Malcolm Gladwell en Ben Tiggelaar zijn bestsellerauteurs geworden door dergelijke informatie pakkend op te schrijven, die kans laat Ardts liggen.