Oorlogen

Op de polikliniek verschijnen een man en een vrouw, afkomstig uit Afrika. Hij is vanaf zijn tweede levensjaar in Nederland, spreekt Nederlands met een zachte ‘g’, zij is hier sinds kort en wil me onder vier ogen spreken met een tolk. Haar man mag niet als vertaler fungeren, het onderwerp is geheim. Ik beloof tijdens een volgend consult een tolkentelefoon, maar voor nu maak ik van de gelegenheid gebruik om haar te onderzoeken.

Het gynaecologisch onderzoek verloopt moeizaam, zij is erg gespannen, zo ernstig dat ik vermoed dat zij slachtoffer is van seksueel misbruik. Ik vraag dus aan hem: „Heeft uw vrouw oorlogen meegemaakt?” Hij antwoordt: „Ja, dokter, met haar schoonmoeder.”