Bedachtzaam en prominent criticus van Nederlandse literatuur

W.A.M. de Moor (1936-2015)

Literair criticus, biograaf

Hij was bedachtzaam criticus van Nederlandse literatuur en voorvechter van de biografie.

W.A.M. de Moor
W.A.M. de Moor

Eigenlijk was hij vaak te mild geweest, zei de maandag op 78-jarige leeftijd overleden criticus Wam de Moor enkele jaren geleden in een terugblik op zijn recensentenbestaan. „Ik las veel, héél veel, maar alleen Nederlands werk, en dat leidde er uiteindelijk toe dat ik mijn normen bijstelde.”

De zelfkritiek was tekenend voor W.A.M. de Moor (Zevenaar, 1936) die met bedachtzame, overtuigende stukken in de jaren zestig en zeventig een van de prominentste Nederlandse critici werd.

Nadat hij in 1987 was afgezwaaid bij De Tijd, constateerde hij dat er door zijn opvolgers vaak maar wat werd ‘rondgemaaid’, zonder deugdelijke onderbouwing.

Hij legde zijn opvattingen vast in De kunst van het recenseren van kunst (1993).

De Moors belangrijkste boek was een biografie van J. van Oudshoorn (1876-1951), waarop hij in 1982 promoveerde. Hij had de auteur van Willem Mertens’ Levensspiegel tijdens zijn studie Nederlands in Nijmegen (de universiteit waaraan hij jarenlang als docent verbonden zou zijn) ontdekt en werd de belangrijkste voorvechters van diens werk.

De Moor schreef zijn biografie op een moment dat het genre in Nederland nog weinig werd beoefend.

Hij richtte met gelijkgestemden de Werkgroep Biografie op, om biografen met elkaar in contact te brengen. In Biografie bulletin schreef hij een lange reeks artikelen waarin hij de Nederlandse biografen bekend probeerde te maken met de stand van hun vak in het buitenland, vooral in Engeland. Tevreden zag hij in de daaropvolgende jaren hoe Nederland werd overspoeld door een grote hoeveelheid biografieën.