AFM: zelfstandigen desnoods dwingen tot opbouw pensioen

Het is in het huidige pensioenstelsel niet uit te leggen dat sommige werkenden wel verplicht worden een pensioen op te bouwen en anderen niet. Honderdduizenden zelfstandigen dreigen nu geen enkel pensioen op te bouwen. Zij zouden desnoods gedwongen moeten worden om dat toch te doen, schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De toezichthouder zegt bij het vernieuwen van het pensioenstelsel voorstander te zijn van „keuze daar waar het kan, verplichting daar waar dat verstandig is”. De keuze in het huidige pensioenstelsel is beperkt en kan worden uitgebreid, vindt de AFM. (NRC)