Nieuw: meer vrouwen bij Akademie voor Kunsten

16 kunstenaars worden nieuwe leden van de Akademie voor Kunsten, en voegen zich die bij de al eerder benoemde 19.

Foto’s ANP, HH, Jeroen Broekman, Ari Versluis, Lex de Meester, Leander Varekamp

De Akademie voor Kunsten lijkt geluisterd te hebben naar de kritiek op zijn samenstelling. Een jaar geleden riep de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) dit nieuwe prestigieuze gezelschap in het leven. Te weinig vrouwen, zo werd geklaagd. Teveel kunstenaars op leeftijd. En een discipline als dans ontbrak geheel.

Gisteren maakte de Akademie zestien nieuwe leden bekend, die op 1 april worden geïnstalleerd. Toeval of niet, precies de helft van de nieuwe leden is vrouw. In elke kunstdiscipline is minstens één vrouw gevonden, die ook bereid was om zitting te nemen. Vorig jaar haakten drie beoogde vrouwen op een laat moment nog af.

Ook is er getracht meer evenwicht te brengen tussen de kunstdisciplines. Met de choreografen Hans van Manen en Conny Jansen is dans nu vertegenwoordigd. Het aantal beeldend kunstenaars is met drie flink uitgebreid. Opvallend is de voordracht van Koen van Mensvoort, hij is behalve kunstenaar ook wetenschapper en houdt zich bezig met nieuwe technologieën. Een van de doelstellingen van de Akademie is om meer verbanden tussen kunst en wetenschap te leggen.

In de uitbreiding lijkt een duidelijk accent gelegd te zijn op de ontwerpdisciplines. Vier van de 12 nieuwe leden komen uit die hoek. Naast architecte Francine Houben wordt ook landschapsarchitect en stedebouwkundige Adriaan Geuze lid. Modeontwerpers Viktor & Rolf krijgen gezelschap van Iris van Herpen. Met grafisch ontwerper Irma Boom en conceptueel ontwerper Jurgen Bey worden hun vakken voor het eerst in de Akademie opgenomen.

Er lijkt iets minder ingezet te zijn op de grote kanonnen, die de Akademie vorig jaar nog snel een bekend gezicht moesten verschaffen bij het grote publiek. Dat kent namen als Paul Verhoeven, Jaap van Zweden, Janine Jansen of Anton Corbijn goed, ook al hebben die door hun veelvuldig verblijf in het buitenland vaak weinig tijd. Opvallend is dat alle nieuwe leden vanuit Nederland actief zijn.

De verjonging wordt voorzichtig ingezet. Operazangeres Tania Kross, Van Herpen en Van Mensvoort zijn jonger dan 40. De grootste groep leden ligt tussen de 40 en 60 jaar, 23 leden waarvan 11 nieuw.

Met 35 leden moet de Akademie zijn positie nu verder uitbouwen. In het eerste jaar doken de bestuursleden Barbara Visser, Gijs Scholten van Aschat en Johan Simons af en toe al op in het maatschappelijke debat over cultuur, onder andere met de Paradisolezing van Visser. De eerste eigen bijeenkomsten werden georganiseerd. Maar in het tweede jaar zal hun stem luider moeten klinken. In 2015 worden in Den Haag de belangrijkste beslissingen genomen over de inrichting van het cultuurstelsel in de komende jaren.