Imtech meldt weer een mogelijk nieuw probleem

Na een melding is Imtech een onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen in de Verenigde Arabische Emiraten.

Aandeel zakt verder
Aandeel zakt verder

Weer moest installatiebedrijf Imtech vanochtend een mogelijk nieuw probleem melden. Dit keer: mogelijke overtredingen van exportcontroles en sancties bij verkoopactiviteiten in de Verenigde Arabische Emiraten.

Die overtredingen zouden zijn begaan door het bedrijfsonderdeel Imtech Marine, zo schrijft het bedrijf in een persbericht. Imtech (23.000 werknemers) is zelf een onderzoek gestart en heeft dat onderzoek gemeld bij de relevante „autoriteiten”.

Deze kwestie volgt kort nadat twee andere problemen afgelopen maanden bekend werden: een mogelijke mededingingszaak in Duitsland en een mogelijke claim van een Pools bedrijf met betrekking tot de bouw van een voetbalstadion.

Imtech zelf suggereert in het persbericht dat de eventuele impact van de nieuwe zaak in de Verenigde Arabische Emiraten beperkt zal zijn. Met een omzet van 15 miljoen euro per jaar in de Verenigde Arabische Emiraten is Imtech Marine een relatief klein onderdeel in dat land.

In totaal had Imtech in 2013 een omzet van zo’n 5 miljard euro. Het eigen onderzoek wijst er tot nu toe op dat de „mogelijke overtredingen” slechts betrekking hebben „op een relatief klein percentage van de omzet”.

De vermoede omvang van het probleem mag dan klein zijn, het sluit wel direct aan bij de zorgen die de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vorige week uitte. Die stuurde Imtech een brief waarin de beleggersclub zich afvraagt of het bedrijf wel „in control” is en of projecten uit het verleden wel „voldoende zorgvuldig zijn gescreend op mogelijke claims en/of aansprakelijkheden”. Deze brief verstuurde de VEB in reactie op de mogelijke Duitse mededingingszaak en Poolse claim .

Imtech kreeg ook kritiek op het feit dat de mededingingszaak niet expliciet stond vermeld in het prospectus dat het bedrijf in oktober publiceerde voor de uitgifte van nieuwe aandelen. De melding van de klokkeluider over deze zaak stamt namelijk van vóór de publicatie van het prospectus. In een prospectus moet een bedrijf beleggers informeren over mogelijke risico’s.

De kwestie in de Verenigde Arabische Emiraten was ten tijde van de publicatie van de het prospectus nog niet bekend, zegt een woordvoerder van Imtech. „Eind november hebben we een melding ontvangen.” Wat voor melding dat was, wil hij niet zeggen.

Behalve informatie over deze nieuwe kwestie, gaf Imtech vanochtend een update over de andere lopende zaken. Na intern onderzoek is geen „bevestiging” gevonden van de overtreding van mededingingsregels in Duitsland. Over de claim van het Poolse bedrijf PBG schrijft Imtech dat het een „tegenclaim” is in reactie op een claim die Imtech al in 2013 indiende. Imtech noemt de claim van PBG „onrealistisch”.