Een andere kijk op Nederland

Hoe ziet Nederland eruit als je alleen de hoogspanningskabels van bovenaf laat zien? Of de infrastructuur? De politiebureaus? Eigenlijk ziet Nederland er dan nog steeds heel erg uit als Nederland. Dat is ook niet gek: met een bevolkingsdichtheid van ruim 400 inwoners per vierkante kilometer staat ons land bovenaan in de dichtheidslijstjes. Vijf kaarten die één soort object in beeld brengen.

Graphic Yordi Dam / Bron: Basisregistratie Topografie / Kadaster, Imergis
{""}