Meer kinderen stierven als de zon actiever was

In jaren dat de zon actiever was, stierven er een paar eeuwen geleden meer kinderen. En meisjes die in een actief zonnejaar geboren werden, waren als vrouw later minder vruchtbaar. De zonneactiviteit gaat op en af in een cyclus van 11 jaar. Na acht rustige jaren volgen drie actieve jaren. Noorse biologen vonden de hogere kindersterfte en verminderde vruchtbaarheid bij grote zonneactiviteit, toen ze historische geboorteregisters van Noorwegen naast gegevens van zonneactiviteit legden. Het gaat om geboortegegevens van 9.062 kinderen die tussen 1676 en 1878 in Noorwegen geboren zijn.