Kilometerpaaltjes en politiebureaus

Zo zag je Nederland nog nooit

Beeld NRC

Hoe ziet Nederland eruit als je alleen de hoogspanningskabels van bovenaf laat zien? Of de infrastructuur? De politiebureaus? Eigenlijk ziet Nederland er dan nog steeds heel erg uit als Nederland. Dat is ook niet gek: met een bevolkingsdichtheid van ruim 400 inwoners per vierkante kilometer staat ons land bovenaan in de dichtheidslijstjes.

Hoe ziet Nederland er van boven uit als je alleen man-made-objecten laat zien?

Nederland bedekt door een deken van wegen…

Kilometerpaaltjes langs snelwegen en N-wegen (meestal provinciale wegen) - Zoom in of uit met de ‘+’ en ‘-’ buttons

…en een hoge spoordichtheid in het westen

Spoorwegen en tram- en metrolijnen (in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht)

Hoogspanningskabels (vanaf 110kV) als aders door het land…

…en keurige windmolenclusters in Flevoland

Windmolens op land (2014)

Politiebureaus kenmerken de kernen…

Politiebureaus - Ga met je muis over de bollen of tap erop

…en gemeentehuizen als centraal punt

Gemeentehuizen - Ga met je muis over de bollen of tap erop

Brondata kaarten: Basisregistratie Topografie/Kadaster, Imergis