Per 100.000 mensen besluiten er jaarlijks 99.990 door te leven

Volgens suïcidoloog Ad Kerkhof zitten we midden in een ramp als het om zelfdoding gaat (NRC Handelsblad, 29 december). Misschien komt dit jaar het aantal suïcides wel op 2.000. Dat is beduidend meer dan de afgelopen jaren. Maar is het veel? Statistisch gezien is het percentage voor een Europees land laag: 10 per 100.000 per jaar. Hongarije gaat nog steeds aan de leiding met 22. Ooit was dat 55.

Toen we op een interdisciplinaire conferentie de mogelijke oorzaken bespraken, merkte een deskundige op: ‘Bekijk het ook eens van de andere kant: in Hongarije besluiten per 100.000 mensen jaarlijks 99.945 door te leven.’

In Nederland zijn dat er 99.990.