Plasterk gunt zorg en corporaties overgangstijd voor lager topsalaris

Volgens minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) plegen zijn VVD-collega’s Stef Blok (Wonen) en Edith Schippers (Zorg) geen obstructie door de nieuwe norm voor topinkomens in de (semi-)publieke sector nog niet op te leggen. Dat blijkt uit een brief die hij vrijdag aan de Tweede Kamer heeft geschreven.

De nieuwe Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen werd kort voor Kerst in de Eerste Kamer aangenomen – hoewel de voltallige VVD-fractie ertegen stemde – waardoor de beperkingen van topsalarissen op 1 januari kon ingaan. Daags erna lieten de beide VVD-bewindslieden aan de Tweede Kamer weten dat zij deze aanzienlijke beperking van 130 tot 100 procent van een ministerssalaris (178.000 euro) in ‘hun’ sectoren zorg en woningcorporaties niet op „een zorgvuldige wijze” konden invoeren. Zij zeggen nog in overleg met de sectoren te moeten treden en daardoor gebruik te zullen maken van een overgangsperiode van een jaar.

Minister Plasterk, die vorig maand het „nuttig en nodig” zei te vinden dat de nieuwe salarisnorm met ingang van dit jaar zou ingaan, schreef in zijn brief gisteren dat hij met een overgangsjaar in bepaalde sectoren rekening had gehouden. Dat had hij in schriftelijke beantwoording aan de Eerste Kamer ook al in december laten weten weten. De technische achtergrond van het uitstel is dat de betreffende sectoren – naast de zorg en de woningcorporaties ook het wetenschappelijk onderwijs – werken met ingewikkelde staffels of klassenindelingen voor beloningen, waardoor het aanpassen van het hoogste salaris ook gevolgen heeft voor lagere niveaus.

Na afloop van de ministerraad liet Plasterk vrijdag weten dat het gekozen uitstel door de VVD-ministers en de tegenstem van de VVD-fractie in de Eerste Kamer niet hebben geleid tot nieuwe frictie tussen de coalitiefracties.

Een week voor het kerstreces ontsnapte het kabinet Rutte II ternauwernood aan een crisis nadat drie PvdA-senatoren een zorgwet van minister Schippers hadden geblokkeerd. „Wrevel in het kabinet is er eigenlijk nooit”, zei Plasterk zonder glimlach. „Het was jammer dat de VVD tegenstemde, maar ik ben blij dat de wet is aangenomen.”