Koninklijke Olie

In deze periode van deflatie, een extreem laag renteniveau en grote valutaschommelingen, is voorspellen lastig. Daarom kies ik voor Koninklijke Olie/Shell – een klassieke defensieve belegging, maar tegelijkertijd ook zeer modern. Wat voor Shell pleit: uitstekend management, voldoende spreiding over de wereld (en dus ook inkomsten in andere valuta dan de euro), een stabiel hoog dividendrendement (wat een goede bescherming biedt tegen een koersval) en het is groot genoeg om een moeilijke periode te overleven. Lage olieprijzen zijn niet plezierig voor het bedrijf, maar daar biedt de hogere dollar compensatie voor. En bij een stijging van de olieprijs is de winst er al veel eerder. Een andere oliemaatschappij kan ook, maar voor een Nederlandse belegger is Shell een prima keuze. Disclaimer: de helft van mijn privéportefeuille zit in aandelen Koninklijke Olie.