Gasrisico’s onderschat

Veiligheid heeft geen enkele rol gespeeld bij de gaswinning in Groningen. Het ging het ministerie van Economische Zaken, de NAM en ook de toezichthouder om de opbrengst. Dat staat in een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het rapport is nog niet definitief. Er staan veel kritiekpunten in het document. Zowel het ministerie als de NAM, maar ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), krijgen ervan langs. Uit het rapport blijkt dat de partijen tot begin 2013 het effect van de aardbevingen als beperkt zagen en veiligheidsrisico’s voor burgers niet werden onderkend. Eind februari of begin maart wordt het definitieve rapport verwacht.