Kindersterfte kwam ook door zonnevlekken

In jaren dat de zon actiever was, stierven er een paar eeuwen geleden meer kinderen. En meisjes die in een actief zonnejaar geboren werden, waren als vrouw later minder vruchtbaar.

De zonneactiviteit varieert met een cyclus van elf jaar. Na acht rustige jaren volgen drie actieve jaren, waarbij zonnevlekken op het zonoppervlak verschijnen. Zo’n actieve zon slingert meer geladen deeltjes de ruimte in. Noorse biologen legden historische geboorteregisters naast tellingen van zonnevlekken. Ze beschrijven hun bevindingen in Proc Roy Soc B.

Het gaat om gegevens van 9.062 Noorse kinderen die werden geboren tussen 1676 en 1878. Baby's uit een actief zonnejaar hadden drie à vier keer minder kans volwassen te worden. De biologen vermoeden dat door de extra ultraviolette straling in actieve zonnejaren meer foliumzuur werd afgebroken bij zwangere vrouwen. Foliumzuur is nodig voor de ontwikkeling van een gezonde foetus.

De Noren zagen dit effect vooral bij arme vrouwen. Waarschijnlijk werkten zij vaker buiten op het land en bevatte hun dieet minder foliumzuur.