Twee ton voor de man van de motorclub

Amsterdam maakte bijna twee ton over naar een verkeerde bankrekening. „Maar dat wil nog niet zeggen: eigen schuld.”

Een bejaarde, een broer en een zus en een neef, bijna een jochie nog. Vier Brabanders die de gemeente Amsterdam zouden hebben geprobeerd op te lichten, zitten in de rechtszaal. Amsterdam vordert 40.000 euro van hen – hoewel de advocaat van de gemeente gisteren moeite had om het precieze bedrag becijferd te krijgen.

Gisteren verschenen de partijen voor de Amsterdamse rechtbank. Een van de belangrijkste vragen die de rechter zal moeten beantwoorden, is: in hoeverre zijn gemeentelijke diensten zelf (mede)verantwoordelijk geweest voor de mogelijkheid om deze fraude uit te voeren. Dat is een pijnlijke kwestie, want de financiële administratie van Amsterdam ligt al langer onder vuur. In december besloot de gemeenteraad dat er een raadsenquête moet komen naar de financiële afdelingen op de Stopera.

De casus die gisteren door de rechter werd behandeld, begon eind 2013 toen het Amsterdamse stadsdeel Oost een rekening ontving van afvalverwerkingsbedrijf AEB à raison van 186.607,37 euro. Een stagiair had in opdracht van een criminele organisatie het rekeningnummer op deze factuur veranderd in het nummer van de Brabander B., voorzitter van een motorcrossclub. Dat nummer was niet bekend bij het Amsterdams Financieel Systeem. „De procedure schrijft in dergelijke gevallen voor”, schreef burgemeester Van der Laan vorig jaar in een brief aan de gemeenteraad, „dat de behandelend ambtenaar in contact treedt met de financiële collega, in casu het AEB, om zich er van te vergewissen dat de wijziging van het bankrekeningnummer juist is. Dit is in deze zaak niet gebeurd. Zonder dat de betrokken ambtenaar navraag heeft gedaan bij het AEB over de juistheid van deze mutatie is het bankrekeningnummer toegevoegd in het AFS.”

„Dat hadden ze moeten checken”, erkende een medewerker van stadsdeel Oost gisteren voor de rechter. Maar: „Het was tussen de Kerstdagen.” En de advocaat van de gemeente zei: „Dit is het enige momentje waar er iets niet goed is gegaan bij gemeente Amsterdam. Maar dat wil nog niet zeggen: eigen schuld.”

Bevroren

Op vrijdag 10 januari 2014 is de factuur betaald. Op maandag 13 januari meldde de ING dat de begunstigde van deze rekening niet het AEB was. Een groot gedeelte van het overgeschreven bedrag kon worden bevroren.

Gedaagde B. heeft erkend dat hij op verzoek van criminelen heeft geprobeerd de gemeente op te lichten. Hij stelde zijn nummer ter beschikking en heeft verschillende mensen benaderd om delen van het geld van zijn rekening weer over te zetten op die van hen. Anders zou onmiddellijk opvallen dat hij, een uitkeringstrekker, ineens grote bedragen opnam.

Zijn zus en haar volwassen zoon stemden toe, net als de bejaarde vriend bij wie B. sinds zijn scheiding een zolderkamer bewoonde. Hoewel andere kennissen dit weigerden, zagen deze er geen been in. Hun advocaten voerden aan dat zijzelf de gemeente niet hadden opgelicht: „Ze kenden de herkomst van het geld niet.”

„Dacht u niet: waar komt dat geld ineens vandaan”, vroeg de rechter. „Ik dacht dat hij een van zijn motoren had verkocht”, zei de zus.

De uitspraak volgt eind februari.