‘Lelijke’ Europahal nu een rijksmonument?

De RAI, een rijksmonument? Het gebouw wordt in de volksmond eerder „lelijk” genoemd. Kaal. Toch is het waar. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de Europahal en bijbehorende reclamepaal ‘Het Signaal’ tot rijksmonument benoemd.

Wat is er dan zo bijzonder aan de hal met het koepeldak in Zuid? De constructie, veel glas, staal en beton, staat symbool voor de wederopbouw na WO II. Ontworpen door architect Alexander Bodon en geopend door prins Bernhard in 1961. In De Telegraaf werd destijds geschreven over een „zuiver functioneel bouwwerk, maar ondanks dat met een lichte toets en een bijzondere, transparante sfeer”. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt in het „hoogwaardige ontwerp” van de beurzen- en evenementenhal „het (economische) vooruitgangsoptimisme uit de wederopbouwperiode weerspiegeld”. Doelt men ook op de immense reclamepaal, ontworpen door Dick Elffers, waarop merken als Nike prijken? Toen een teken van vooruitgang, nu slechts een ordinair uithangbord van de commercie.

In totaal hebben 200 typerende panden, gebouwd tussen 1940 en 1965, de status van rijksmonument gekregen. Het Amsterdamse Hiltonhotel is er één van.