Meer kinderen stierven als de zon actiever was

In jaren dat de zon actiever was, stierven er een paar eeuwen geleden meer kinderen. En meisjes die in een actief zonnejaar geboren werden, waren als vrouw later minder vruchtbaar.

De zonneactiviteit gaat op en af in een cyclus van 11 jaar. Na acht rustige jaren volgen drie actieve jaren, waarbij zonnevlekken op het zonoppervlak verschijnen. Zo’n actieve zon slingert meer geladen deeltjes de ruimte in dan een rustige.

Noorse biologen vonden de hogere kindersterfte en verminderde vruchtbaarheid bij grote zonne-activiteit, toen ze historische geboorteregisters van Noorwegen naast tellingen van zonnevlekken legden. De Noren beschrijven hun bevindingen vandaag in Proc Roy Soc B.

Het gaat om geboortegegevens van 9.062 kinderen die tussen 1676 en 1878 in Noorwegen geboren zijn. Kinderen in een actief zonnejaar hadden 3 á 4 minder kans om volwassen te worden.

De biologen vermoeden dat door de toename in ultraviolette straling in actieve zonnejaren, meer foliumzuur werd afgebroken bij zwangere vrouwen. Foliumzuur is nodig voor de ontwikkeling van een gezonde foetus.

De Noren vonden ook verschillen tussen arm en rijk. Arme vrouwen uit een actief zonnejaar, waren minder vruchtbaar dan rijke uit zulke jaren. Waarschijnlijk werkten zij vaker buiten op het land en bevatte hun dieet minder foliumzuur.