Veranderen? Koop geen scheurkalender

7 januari: ‘Er zijn geen grenzen aan waar je aan kunt denken. Je zit niet vast in een of andere specifieke gedachte over iets.’ En zo is er iedere dag wel een wijsheid van de schrijver van de bestseller The Seven Habits Of Highly Effective People. Covey overleed in 2012, maar de nabestaanden willen de erfenis levend houden. De kalender is onderverdeeld in de delen Evenwicht, Effectiviteit, Win-Win en Vernieuwing. En verder zijn er veel zweverige wijsheden zoals: ‘Waar geen tuinman is, is geen tuin’ (6 april), ‘Vorming scherpt de geest en is daarom vernieuwend’ (14 december) en ‘Alles wat geen bewuste verplichting tegenover het belangrijke is, is een onbewuste verplichting tegenover het onbelangrijke’ (4 mei). We missen alleen het blaadje nog: ‘Wie echt iets aan werk of leven wil veranderen, moet niet denken dat een kalender helpt’. Getuige de verkoopcijfers voorziet de inspiratiekalender in een behoefte, het is alleen de vraag wat je er echt aan hebt.