Petitie: een universiteit is meer dan een productiehuis

Het universiteitsbestel is te weinig gericht op inhoud en te veel op snelle output, schrijven 17 organisaties in een petitie. De scheiding tussen onderwijs en onderzoek neemt volgens hen almaar toe en het personeelsbeleid schiet door met tijdelijke contracten. De ondertekenaars, waaronder vakbonden, studentenraden en adviescolleges, roepen het ministerie van Onderwijs, de Tweede Kamer en koepels op „de kritische analyses van de afgelopen tien jaar” om te zetten in „fundamentele veranderingen”.