Is er een ritselcultuur bij Defensie?

Wie? Een kapitein op een marineschip versus Defensie

Wat? Ontslag na het meenemen van een generator en isolatiemateriaal

Waar? Rechtbank Alkmaar

Wanneer? 19 december 2014

Illustratie Lotte Klaver
Illustratie Lotte Klaver

Waarom

In juni 2012 werd aangifte van diefstal van een generator gedaan. Tegelijkertijd werd de kapitein van een marineschip genoemd als mogelijke dader. De kapitein was als burgerambtenaar in dienst bij Defensie. Terwijl het marineschip in de werf lag voor onderhoud, lag ook het privéschip van de kapitein op de werf. Na huiszoeking werden de generator, maar ook verf, gereedschap en een partij afgekeurd isolatiemateriaal aangetroffen op het privéschip en in het huis van de kapitein. De diefstal wordt door Defensie gezien als ernstig plichtsverzuim en de kapitein wordt ontslagen.

De eis

De kapitein vindt dat het onderzoek van Defensie niet deugt. Hij is van mening dat hij toestemming had om de spullen mee te nemen. Dat wordt volgens hem bewezen doordat het marinevervoerbedrijf de generator bij hem thuis heeft afgeleverd. Volgens de kapitein is de aangifte gedaan door een collega met wie hij niet kon opschieten. De werkelijke reden van zijn ontslag is zijn kritische houding ten opzichte van het management. En ook bestaat er volgens de kapitein „een ritselcultuur” bij Defensie waarin het meenemen van spullen wordt gedoogd.

De uitspraak

De kapitein heeft volgens de rechtbank volop de kans gehad om zijn kant van het verhaal te vertellen. Hij heeft geen getuigen kunnen opvoeren die zijn lezing van het verhaal kunnen ondersteunen. Nergens is bewezen dat hij de spullen mee mocht nemen. Dat het door het transportbewijs is afgeleverd, zegt volgens de rechtbank niks. Goederen die niet meer door Defensie worden gebruikt worden vernietigd door de dienst Domeinen of geschonken aan een goed doel. Er wordt volgens Defensie niet „geritseld” voor privédoeleinden, wel wordt bijvoorbeeld overtollige verf gebruikt voor onderhoud aan andere marineschepen.

De diefstal is volgens de rechtbank „zeer ernstig plichtsverzuim” en het ontslag is gegrond.