Patiënt krijgt dure medicijnen wanneer hij die nodig heeft

Illustratie Angel Boligan

Hoogleraar S.J.H. van Deventer stelt dat patiënten met colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn uit kostenoverwegingen vaak achterhaalde geneesmiddelen krijgen (NRC, O&D, 27 dec.). Ziekenhuizen zouden artsen niet altijd toestaan om patiënten, die hiervoor in aanmerking komen, anti-TNF antistoffen voor te schrijven. Deze synthetische eiwitten zijn vaak erg effectief maar duur: rond de 15.000 euro per patiënt per jaar.

De stelling van van Deventer -Ziekenhuizen behandelen uit zuinigheid patiënten met geneesmiddelen die niet goed werken- is echter niet juist. Het doet geen recht aan de expertise en praktijkvoering van Maag-Darm-Leverartsen en de zorgkwaliteit waar ziekenhuizen naar streven.

De behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is complex. Omdat de ziekteactiviteit wisselt van mild tot zeer ernstig, is de behandeling per persoon anders. Hierbij wordt zorgvuldig een keuze gemaakt uit het beschikbare spectrum van geneesmiddelen. Naast anti-TNF antistoffen zijn traditionele medicamenten hierbij een onmisbaar. Er wordt gestreefd naar een balans tussen effectiviteit en potentiële bijwerkingen. Dat vergt expertise, zoeken en maatwerk.

De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen heeft een richtlijn voor de behandeling van deze patiënten met anti-TNF antilichamen met strikte start- en stopcriteria. Dit moet garanderen dat deze dure geneesmiddelen beschikbaar blijven voor die patiënten die dit nodig hebben, terwijl overbehandeling vermeden wordt. Beslissingen over de behandeling worden in overleg tussen patiënt en arts genomen. Goedkoop als het kan, duur als het moet.

De problematiek van dure geneesmiddelen speelt ook bij reumatologie, oncologie en dermatologie. De kosten van dure geneesmiddelen vallen binnen het budget van het ziekenhuis. Wanneer er een goede indicatie bestaat, conform de landelijke richtlijnen, mag zo’n middel toegediend worden. Natuurlijk zijn er verschillen in beleid -het blijft maatwerk- ziekenhuizen verbieden hun specialisten niet om deze middelen in te zetten.

Overigens maken wij ons, met Van Deventer, wel zorgen over de beschikbaarheid van dure geneesmiddelen in de naaste toekomst en scharen wij ons achter zijn pleidooi waar het gaat om een doorslaggevende inbreng van patiënten en behandelaren bij beslissingen over deze geneesmiddelen.

, Nederlandse Vereniging voor Maag-Lever-Darm-artsen