Saskia Noort verliest rechtszaak

Schrijfster Saskia Noort is het niet gelukt het boek Het Reservaat van Liselotte Stavorinus uit de handel te laten halen. De populaire thrillerschrijfster en haar uitgever vonden dat Het Reservaat te veel lijkt op haar bestseller De Eetclub. De rechtbank in Lelystad oordeelde echter dat beide romans weliswaar veel gelijkenissen vertonen, maar dat er óók veel verschillen in zitten. Noort kan daardoor geen beroep doen op auteursrechtelijke bescherming, stelde de rechter. (ANP)