In 2015

Nieuwe regels, en wat ze betekenen voor jouw portemonnee

Foto ANP

De lijst met kabinetsmaatregelen die dit jaar ingaan, is lang. Wat betekenen ze voor je portemonnee?

Tijdelijk werk

Heb je een tijdelijk contract? Minister Asscher van Sociale Zaken probeert voor je op te komen – al is het lang niet zeker dat dat lukt. Eerst mochten werkgevers je drie losse contracten geven met een tussenperiode van minder dan drie maanden. Dat is vanaf deze zomer maximaal twee jaar en daarna is de tussenperiode zes maanden. Het zou dus kunnen dat je na twee jaar al een vast contract krijgt. Of dat je dan je flexibele baan kwijt bent.

Ontslagrecht

Tot nu toe kreeg je bij ontslag om bedrijfseconomische redenen niet altijd een ontslagvergoeding. Vanaf 1 juli wel. Iedereen die langer dan twee jaar in dienst is geweest, krijgt een ‘transitievergoeding’: een derde tot een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar tot maximaal 75.000 euro. Of een jaarsalaris, als je meer dan 75.000 euro per jaar verdiende.

In de WW worden er strengere eisen aan je gesteld: al na een half jaar geldt elke baan als ‘passend’ en moet je die accepteren.

Zorgtoeslag

Wie meer verdient dat het minimumloon krijgt vanaf 1 januari minder zorgtoeslag. Hoe hoger je inkomen, hoe groter de daling. Alleenstaanden raken maximaal 17 euro per maand kwijt, bij gezinnen kan het oplopen tot ruim 40 euro. Als je het minimumloon verdient of minder, gaat je zorgtoeslag juist omhoog – met zo’n 7 euro per maand voor een alleenstaande en 12 euro voor gezinnen.

Bijstand

Alleenstaande ouders in de bijstand verliezen de toeslag van 20 procent op hun uitkering (3.200 euro per jaar). In plaats daarvan krijgen ze extra geld uit het zogenoemde ‘kindgebonden budget’ (3.050 euro per jaar) en voor een tweede kind krijgen ze extra geld – in hun koopkracht gaan ze er vanaf 2015 wel een half procent op achteruit. De regels voor bijstandsgerechtigden worden ook fors strenger.

Kinderen

Gescheiden ouders die meebetalen aan het levensonderhoud van hun kinderen, maar geen kinderbijslag ontvangen – omdat hun ex die al krijgt – konden tot nu toe bijna de helft van die kosten aftrekken van de belasting. Dat wordt afgeschaft.

Wat ook verdwijnt: het fiscale voordeel als je ouderschapsverlof opneemt.

Eigen huis

Het kopen van een huis wordt lastiger. De drempel voor financiering is verhoogd en de beperking van de hypotheekrenteaftrek wordt doorgezet.

Minister Blok van Wonen verhoogde op advies van het Nibud de eisen voor mensen die een hypotheeklening willen. Wie een bruto jaarinkomen van 70.000 euro heeft, kon vorig jaar bij een rentestand van 3,25 procent nog een hypotheek van bijna 389.000 euro krijgen. Nu is die ‘leencapaciteit’ met ruim 7 procent verlaagd tot 360.500 euro.

Inkomstenbelasting

Voor middeninkomens (tussen de 20.000 en 50.000 euro) wordt de arbeidskorting met ruim 100 euro verhoogd tot 2.220 euro, daarboven wordt deze korting afgebouwd tot maximaal 184 euro voor de inkomens boven de 100.000 euro. Middeninkomens gaan er netto op vooruit. Voor de lage inkomens (tot 20.000 euro) is er een kleine terugval in het netto salaris (rond een tientje in de maand).

Schenken

De fiscaal vrije schenking van een ton voor een eigen woning was zo populair dat hij na per 1 januari weer is afgeschaft. Blijven over: de reguliere schenkmogelijkheden. Die worden, als elk jaar, wat verruimd. Zo is de jaarlijkse fiscaal vrije schenking met bijna 50 euro tot 5.277 euro verhoogd.

Leaseauto’s

Het grote gedoe over de nieuwe bijtellingstarieven voor leaseauto’s betrof maatregelen die pas in 2016 zullen ingaan. Toch verandert er ook dit jaar iets voor rijders in een (nieuwe) auto van de zaak. De milieunorm is aangescherpt: alleen voor (semi-)elektrische auto’s (zonder of met heel weinig CO2-uitstoot) gelden nog de laagste bijtellingstarieven van 4 of 7 procent van de catalogusprijs die bij het belastbare inkomen moet worden gerekend.

Werkkostenregeling

Er was een kleine run op de fietsenwinkels, kort voor de jaarwisseling, dankzij het afschaffen van de fietsregeling. Maar een fiscaal gunstige fiets kopen blijft mogelijk in de generieke Werkkostenregeling. Die is wel aangepast – lees: uitgekleed. Werkgevers mogen 1,2 procent van de loonsom inruimen voor aan het werk gerelateerde cadeautjes, zoals personeelsfeestjes of een kerstpakket. Dat was 1,5 procent.

Uitzonderingen zijn er voor zaken die voor het werk aantoonbaar noodzakelijk zijn, zoals laptop, mobiele telefoon of een parkeerplaats.