Palestina treedt toe tot Internationaal Strafhof

De Palestijnse president Abbas tekende op Oudejaarsdag tal van internationale verdragen, waaronder het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Daarmee sluit Palestina zich aan bij het ICC, zo heeft de Palestijnse televisie gemeld. Vier vragen over deze stap.

1.Maar Palestina is toch helemaal geen land?

Nee, maar het is in 2012 wel uitgeroepen tot waarnemerstaat bij de Verenigde Naties. Het hof heeft laten weten dat dat voldoende is om de aanvraag te honoreren.

Israël is trouwens níet aangesloten bij het Strafhof. Mocht het hof een Israëliër veroordelen, dan kan het Israël niet binnengaan en de persoon in kwestie arresteren. Wel zou er een arrestatiebevel kunnen worden uitgevaardigd. Dit zou het een veroordeelde Israëliër moeilijk maken om te reizen naar landen die het Strafhof wel erkennen.

2.Waarom verzetten Israël en de Verenigde Staten zich zo tegen de aanmelding?

Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International hebben uitgebreid Israëlische oorlogsmisdaden gedocumenteerd, voornamelijk in de Gazastrook. Het land vreest de vervolging van soldaten, bedrijven, ambtenaren en politici.

Ook de illegale Israëlische nederzettingen gelden als oorlogsmisdaad. De Verenigde Staten verzetten zich tegen elke vorm van wat zij beschouwen als ‘unilateralisme’. Vrede tussen Israël en de Palestijnen, zeggen zij, kan alleen het resultaat zijn van bilaterale besprekingen.

3.Is het zeker dat het hof overgaat tot vervolging van Israël?

Nee. Zo is het de vraag of de door Israël gepleegde misdaden ernstig genoeg worden bevonden om in behandeling te worden genomen. En: als het hof zich met de Israëlisch- Palestijnse kwestie inlaat, moet het een oordeel vellen over de gehele structuur van de Israëlische bezetting. Het is de vraag of het hof daarvoor voelt.

4.Neemt Israël stappen om de Palestijnen op andere gedachten te brengen?

Het ligt voor de hand dat Israël zich bezint op ‘strafmaatregelen’ zoals het uitbreiden van nederzettingen en het niet uitbetalen van belastingopbrengsten die Israël voor de Palestijnen collecteert. De VS zouden kunnen besluiten op de financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit, à 330 miljoen euro per jaar, op te schorten.